Novomeško občino toži pet občin, na sodišču razpisani dve obravnavi

Gre za Cerod 2, kjer občine Šentjernej, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica zahtevajo 5,6 milijona evrov odškodnine, s pripadki.

Sodišče v Novem mestu (vir: MD)

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu sta za jutri in četrtek razpisani dve obravnavi v tožbi občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Šentjernej proti Mestni občini Novo mesto, od katere terjajo povračilo vložka v regijski center za ravnanje z odpadki.

Občine s tožbo zahtevajo plačilo 5,658.896,68 evra s pripadki (zamudnimi obrestmi, sodni stroški in podobno). Kot razlog navajajo neaktivnost Mestne občine Novo mesto pri izvajanju projekta Cerod 2. Občine so skupno tožbo vložile že leta 2017, nato so bile tri obravnave, in sicer 23. marca 2018, 17. aprila 2019 in 29. maja 2019.

Glede na to, da sta zdaj razpisani obravnavi v dveh dneh, vsak dan z začetkom ob 9. uri, je pričakovati, da bo sodni postopek na prvi stopnji tudi končan in bo sledila sodba. Sodnica v postopku je Alenka Gregorčič.

Projekt Cerod 2 oziroma gradnja obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov je bil ocenjen na 32,5 milijona evrov, nato je Svet županov dolenjskih in belokranjskih občin (brez šentjernejskega) marca 2015 izglasoval sklep, da se s projektom prekine. Nosilka projekta je bila Mestna občina Novo mesto, ki po mnenju tožečih strank nosi največjo odgovornost pri tem, zato je tudi tožba vložena proti njej.

Spomnimo. Služba Vlada RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je že leta 2011 izdala odločbo o odobritvi sofinanciranja. Projekt Cerod 2 bi financirali tako, da bi:

  • 18,9 milijona evrov prispeval evropski kohezijski sklad oz. 58,15 %,
  • 3,3 milijona evrov država oz. 10,15 %,
  • 10,3 milijona evrov bi prispevalo 15 dolenjskih občin oz. 31,70 %.

V času takratnega župana Alojzija Muhiča projekt ni napredoval, nato je 15 županov marca 2015 odločilo, da bodo projekt ustavili.

Kot razlog so marca 2015 navedli preobsežnost projekta in to, da je mešanih komunalnih odpadkov vedno manj. Dolenjske občine pa zdaj smeti odlagajo na regijsko deponijo Leskovec v novomeški Krajevni skupnosti Brusnice.

Novomeški župan Gregor Macedoni, ki je bil na to mesto prvič izvoljen jeseni 2014, je zahtevek v tožbi petih občin zoper Mestno občino Novo mesto marca lani označil kot “zelo nenavaden”. Župani tožečih občin pa navajajo drugače in zatrjujejo, da so občine, ki jih vodijo, zaradi tega oškodovane.

Glede Ceroda 2 pa zdajšnja tožba ni edina zoper novomeško mestno občino. Zaradi projekta jih je dodatno že tožil tudi konzorcij Helector – Riko, saj jim občina ni plačala naročene in že izdelane projektne dokumentacije za Cerod 2. Riko je od občine zahteval plačilo 1,23 milijona evrov in zamudne obresti. Iz javno objavljenih podatkov ni razvidno, da bi bila tožba še v teku.

Tožba tudi zaradi okoljske takse

Občina Šentjernej je Mestno občino Novo mesto zaradi Ceroda posredno že tožila. Ne sicer občino, ampak CeROD. Dosegla je tudi pravnomočno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, po kateri je moralo javno podjetje CeROD, center za ravnanje z odpadki, občini Šentjernej plačati 322.072,54 evra, z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred od dneva vložitve tožbe, to je od 1. junija 2016 dalje, hkrati pa poravnati še pravdne stroške.

Po tej tožbi mora CeROD polovico redne mesečne okoljske takse redno nakazovati na račun šentjernejske občine. Do te sodbe so šla vsa nakazila v novomeški občinski proračun Novo mesto.

Šentjernejski župan Radko Luzar je namreč vztrajal, da del deponije in čistilna naprava na odlagališču Leskovec stojita tudi na območju šentjernejske občine. Denar iz okoljske takse pa se mora pravično porazdeliti med obe občini. Ker se niso dogovorili, so v Šentjerneju maja 2016 vložili tožbo, 29. marca 2018 je Okrožno sodišče v Novem mestu izdalo sodbo, v kateri je občini Šentjernej priznalo zahtevani znesek.

Razpis obravnav na novomeškem okrožnem sodišču:

J. M.