Novomeški župan ministru: Pridite in se prepričajte

Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto (vir: arhiv)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ministra za vzgojo in izobraževanje Darju Feldi pozval k sistemskemu reševanju problematike v šolah na območju Jugovzhodne Slovenije. 

V pozivu je izpostavil problematika otrok iz težavnih socialnih okolij, s katero se vsakodnevno srečujejo na tem območju.

Po nedavnih dogodkih medvrstniškega nasilja, ki so ga dijaki doživeli na poti v šolo, želijo v občini opozoriti na neustrezno državno politiko izvajanja ustavnega določila obvezne osnovnošolske obveznosti in nujnost sistemskega reševanja omenjene problematike.

Na Šegovi do pretepa

Župan ja navedel konktreni dogodek, ki se je zgodil 23. oktobra nekaj po 9. uri.  Po podatkih Policijske postaje Novo mesto je tega dne ravnatelj ene izmed srednjih šol v Novem mestu policijo obvestil, da naj bi na Šegovi ulici v Novem mestu prišlo do pretepa, pri čemer so bili trije dijaki na poti v šolo lažje poškodovani. Policijska preiskava je ugotovila, da je skupina šestih mladoletnikov najprej verbalno, nato pa tudi fizično napadla tri dijake. V skupini napadalcev je bilo šest šoloobveznih mlajših mladoletnikov, med katerimi bi dva izmed njih v tem času morala prisostvovati pouku v bližnji osnovni šoli.

Ne gre za osamljen primer, novomeške osnovne in srednje šole se vsakodnevno soočajo s podobnimi primeri, ki izvirajo iz veliko širše problematike, je pa izobraževanje gotovo eden izmed ključev za zaustavitev negativne spirale in obrnitev trendov.

Šolski center okrepil varovanje

Šolski center Novo mesto je po ponavljajočih se napadih na njihove dijake logično okrepil varovanje, tako je Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih dobil v potrditev predlog za dodatne varnostnike, povzročitelji pa so zaradi očitnih sistemskih pomanjkljivosti na neizbežni poti do nezaključene osnovnošolske izobrazbe, kar v veliki meri poganja prej omenjeno spiralo velikih socialnih težav in kriminala. Ironija podpore Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih je, da bodo dodatni varnostniki branili dijake pred nasiljem otrok, za katere bi moral »sestrski« direktorat vašega ministrstva v istem času poskrbeti, da bo tudi zanje zagotovljena ustavna določba obveznega osnovnošolskega izobraževanja.

Občina poostrila nadzor, inšpektorat odklonil sodelovanje na seji

Zaradi več primerov medvrstniškega nasilja je občina v sodelovanju s Policijo in redarstvom Skupne občinske uprave občin Dolenjske poostrili nadzor na šolskih poteh, nato pa je bila 10. novembra 2023 sklicana tudi seja Varnostnega sosveta Mestne občine Novo mesto. Na sejo je bil povabljen tudi Inšpektorat RS za šolstvo, ki je sodelovanje odklonil z argumentoma, da »nima pristojnosti v zvezi pojava medvrstniškega nasilja« in da je »zagotavljanje varnega in spodbudnega šolskega okolja, znotraj šolskega prostora, primarno v pristojnosti šol.«

Občine ne morejo računati na politično in strokovno voljo odločevalcev v Ljubljani

Po desetletjih ignoriranja problematike s strani odgovornih na državni ravni, nedavni zavrnitvi jasno izražene volje, podprte z več kot 31 tisoč podpisi Slovenk in Slovencev, da se problematika s konkretnimi zakonskimi spremembami končno začne reševati, je to še eno jasno sporočilo, da jugovzhodna Slovenija še naprej ne more računati na politično in strokovno voljo odločevalcev v Ljubljani. Ta volja pa je nujen predpogoj za izboljšanje situacije.

Na podlagi tega je novomeški župan ministra pozval o obisku, delovnemu srečanju v Novem mestu, da se bo lahko skupaj s sodelavci sam seznanil s problematiko neobiskovanja in nezaključevanja osnovne šole ter posledično vpetosti šoloobveznih otrok v prekrškovne in kazenske aktivnosti.

“Prav je, da si izmenjamo dejanske informacije ter nam predstavite ukrepe za izboljšanje razmer. Glede na problematiko predlagamo, da se delovno srečanje izvede v čim krajšem času,” je dodal župan.

M. D.