Novomeški načrti za leto 2019: Parkirišča na Portovalu in ob Težki vodi

Na torkovi novinarski konferenci je novomeški župan mag. Gregor Macedoni predstavil več projektov, ki jih bo mestna občina izvajala v letu 2019. Med aktualnimi projekti je izpostavil gradnjo 80 novih parkirišč na Portovalu in ob izlivu Težke vode.

Začel je s prenovo mestnega jedra in pri tem izpostavil zadovoljstvo, da je napredek del omogočil izvedbo zelo vzpodbudno obiskanega decembrskega programa na večjem delu prenovljenega Glavnega trga. Dejal je, da bo v naslednjih mesecih treba končati zaključek trga in začetek Rozmanove ter sprejeti končno odločitev o prometnem režimu po končani prenovi.

Župan je ob tem poudaril pripravljenost občine za zaprtje celotnega trga za avtomobilski promet, vendar samo v primeru širokega konsenza stanovalcev, podjetnikov in uporabnikov mestnega jedra.

Urejanje parkirišč nadaljujejo na Portovalu in ob izlivu Težke vode. Za oba projekta so že pridobili gradbeno dovoljenje, zato izvedbo načrtujejo že v tem letu. Na zelenici med stadionom Portoval in igriščem z umetno travo načrtujejo 42 parkirnih mest za avtomobile. Parkirišča bodo namenjena kratkotrajnemu parkiranju uporabnikov športnega parka, v sklopu tega projekta pa bodo uredili tudi šest parkirišč za avtodome, za katere bo na tej lokaciji v prihodnosti zraslo postajališče s celovito opremljenim oskrbnim mestom.

Na že obstoječem parkirišču pod bolnišničnim kompleksom nameravajo zgraditi 38 parkirišč z urejenimi zelenimi površinami, ki se bodo navezovale na načrtovano brv proti Loki. Arhitekturni natečaj za to brv, ki je potekal jeseni 2018, so zaradi neustreznih rešitev zaključili brez izbire in ga bodo ponovili v naslednjih mesecih. Poleg te brvi se na upravni enoti nadaljuje tudi postopek za razlastitev, ki bi omogočal gradnjo načrtovane brvi v Irči vasi, ki bo povezala Drsko in Bršljin.

Jeseni se je zaključila prva etapa rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Šmihel, ki jo bodo v letošnjem letu nadaljevali na odseku med Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice, za kar bodo na Direkcija RS za infrastrukturo v prihodnjih dneh objavila razpis za izbor izvajalca gradbenih del.

Urejanje gospodarskih con so lani nadaljevali na Livadi, letos pa načrtujejo predvideno širitev cone na Cikavi.

Nadaljujejo se projekti hidravličnih izboljšav, gradnja večnamenske poti ob Levičnikovi cesti in rekonstrukcija ceste na Drski.

Decembra je bil sproščen tudi promet na prenovljenem odseku v Velikih Brusnicah. Nekatera zaključna dela na cestišču bodo potekala še do marca, nekaj mesecev kasneje pa se bo projekt dokončno zaključil z izgradnjo nadomestnega objekta, je dejal Macedoni.

Urejanje romskih naselij so jeseni nadaljevali z izgradnjo večnamenskega romskega centra Brezje, ki bo na voljo za programe učne pomoči za romske šolarje, v letu 2019 pa načrtujejo tudi začetek gradnje komunalne infrastrukture v Žabjaku.

A. L.