Novo: Strežba hrane in pijače na novoletnih sejmih ni dovoljena

Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Na predlog ministrstva za zdravje je vlada na današnji dopisni seji sprejela spremembe odloka za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. 

Spremembe natančneje določajo izvajanje sejemske dejavnosti in obratovanje žičniških naprav, in sicer:

  • Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost. Uvede se redni nadzor nad njegovim izvajanjem.

Strežba hrane in pijače na stojnicah (izjema je tradicionalna priprava in strežba pečenega kostanja) ni dovoljena.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno samo v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru. 

Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi.

Območje sejemske prireditve na odprtih površinah mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.

  • Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. V odprtih žičniških napravah pa je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža, razen, če gre za otroke, ki so mlajši od 6. leta starost in osebe s posebnimi potrebami.

Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta, razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra, upravljavec žičniških naprav pa je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.

Vir: gov.si 

M. D.