NOVO: Odločba o odvzemu OVD podjetju Ekosistemi dokončna

Zalog, občina Straža, požar 20. 7. 2017.

Iz Agencije RS za okolje so nam sporočili, da je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo o pritožbi podjetja Ekosistemi, po katerem jim je bilo odvzeto okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Pritožbo podjetja so zavrnili.

S tem je odločitev, ki se nanaša na odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, postala dokončna in izvršljiva z datumom 5. februar 2018.

Kot razlog za odvzem OVD je Agencija RS za okolje (Arso) navedla, da so v postopku odvzema okoljevarstvenega dovoljenja ugotovili, da podjetje Ekosistemi d. o. o., Ulica XIV. divizije 14, Celje ni izvršilo pravnomočne inšpekcijske odločbe z dne 18. julija 2017. Gre torej za odločbo, izdano dva dni pred požarom, ki je bil 20. julija 2017. Arso je nato 27. oktobra 2017 izdal odločbo, s katero je odločil, da se podjetju Ekosistemi odvzame okoljevarstveno dovoljenje. Podjetje Ekosistemi so se na odločbo o odvzemu OVD pritožili. Ministrstvo je to zavrnilo in “učinkuje od dneva dokončnosti te odločbe”, so navedli v Arsu.

Sporočili so še, da je Arso podjetje Ekosistemi že izbrisalo iz evidence izvajalcev obdelave: Evidenca obdelovalcev odpadkov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, kot določa prvi odstavek 42. člena Uredbe o odpadkih.

Gre za enoto v Zalogu, v občini Straža, kjer je bil 20. julija 2017 požar enormnih okoljskih razsežnosti. Sanacija pogorišča ne poteka zadovoljivo, odpadna voda še vedno izteka na kmetijska zemljišča, kupi odpadkov pa so še vedno na zemljiščih in obstaja velika možnost samovžiga. Kdo bo to počistil in uredil, kako bo šlo to naprej in kdo je ali bo za kaj odgovarjal, bomo spremljali in sprotno poročali.

C. R.