Novo na področju štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

(vir: arhiv)

Včeraj je začel veljati Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki ga je državni zbor sprejel 6. aprila 2022. Zakon prinaša kar nekaj novosti na področje štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Zakon spreminja nekatere določbe, ki se nanašajo na pravico do državne štipendije in upoštevanje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev.

Zakon prinaša ukrepe za krepitev štipendijske politike, tako z vidika povečanja števila upravičencev do štipendije, saj uvaja dva dodatna dohodkovna razreda (6. in 7. razred) ter spreminja meje dohodkovnega razreda in višino štipendije. Zakon tudi ukinja starostno omejitev za pridobitev štipendije.

Zakon dodatno iz izračuna upravičenosti do letnih pravic iz javnih sredstev – to so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila – izvzema dohodke iz študentskega dela in kadrovskih štipendij za študij v Sloveniji do višine 100 % bruto minimalne plače, dohodke iz kadrovskih štipendij za študij v tujini pa do višine 160 % bruto minimalne plače.

Podrobnejša pojasnila so dostopna na povezavi: ZUPS-1

M. D.