Novo meto: Zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic

Podpis sporazuma (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer sta v Brusnicah podpisala sporazum za izvedbo skupne investicije za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka.

S podpisom sporazuma DRSV in novomeška občina urejata protipoplavno zaščito in varnost Brusnic ter širše doline, kar bo kraju omogočalo nadaljnje razvojne možnosti.

 Izboljšanje poplavne varnosti naselja je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in lokalni ureditvi vodotokov v območju naselja. Skozi Velike Brusnice tečeta dva vodotoka, in sicer Vrtaški in Šumeči potok, ki se pri osnovni šoli združita v Brusničico, vse tamkajšnje zgradbe pa ogrožajo t. i. stoletne vode.

V preteklosti so bili na nekaterih odsekih ti vodotoki že regulirani, z novo zgrajenimi zadrževalniki visokih voda pa bo urejeno tudi prevajanje stoletnih voda. Kot je povedal župan Gregor Macedoni, gre za zahteven projekt, ki pa bo omogočil nadaljnji razvoj kraja, kot tudi načrtovanje novih objektov, tako javnih kot zasebnih.

Občina se s sporazumom zavezuje k pripravi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja, izvedbo projekta, ki se bo začel predvidoma jeseni prihodnje leto in bo v višini približno 3 milijone evrov v celoti financiran iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, to je z evropskimi sredstvi.

Vir: Mestna občina Novo mesto (foto Asja, Robert Kokol)

M. D.