Novo mesto: Znana končna vrednost največje občinske naložbe

Glavni trg po obnovi (foto: Mestna občina Novo mesto)

Obnova Glavnega trga in dela Rozmanove ulice v Novem mestu je končana. Fizično je končana tudi obnova Kandijskega mostu. Preverili smo, kako je s tem s finančnega vidika. Za Glavni trg in del Rozmanove je občina porabila 7,18 milijona evrov (okoli 180 tisoč evrov nad načrtovanim zneskom), za obnovo Kandijskega mostu, ki finančno še ni zaključena, pa so porabili nekaj manj kot pol milijona evrov. Skupno je to okrog 7,7 milijona evrov (vključno z davkom).

Ob tem imajo odobrenih 4,83 milijona evrov ali 62,7 odstotka sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna, doslej so prejeli slabih 45 odstotkov odobrenega.

Pogodba o prenovi Glavnega trga in dela Rozmanove ulice je bila podpisana avgusta 2017. Obnovitvena dela naj bi po takratnih napovedih trajala dobrih 14 mesecev, to je do oktobra 2018. Načrtovana investicijska vrednost je bila okoli 7 milijonov evrov z davkom na dodano vrednost. V to so bila vključena tako gradbena dela kot arheološka izkopavanja. Pri tem so načrtovali, da bodo 4,6 milijona evrov prejeli iz evropskih skladov. Prenova Glavnega trga se je zavlekla, v največji meri zaradi arheoloških del, zdaj je končana. V tem času so prenovili tudi Kandijski most. Zato smo preverili, kakšne so končne vrednosti projektov.

Prenova Glavnega trga in dela Rozmanove ulice 7,18 milijona evrov

Takšen je bil Glavni trg pred obnovo. (vir: občina)

Na občini so za portal pojasnili, da je vrednost zaključenega projekta »Ureditev mestnega jedra – Glavni trg« 7.184.016,49 evrov (vključno z davkom na dodano vrednost) in obsega projektno dokumentacijo, arheološke raziskave, gradnjo, nadzor in varstvo pri delu v času gradnje. Za projekt so doslej prejeli 2.099.445,37 evra od odobrenih 4.584.016,49 evra evropskih in državnih sredstev sofinanciranja.

Obnova Kandijskega mostu okoli pol milijona evrov

Kandijski most v času obnove (vir: MO NM)

Obnova Kandijskega mostu se je začela konec junija 2019. Projekt je fizično končan, končni obračun pa še ni zaključen, navajajo na občini. Ocenjujejo, da jih bo to stalo okoli 495.000 evrov.

Vrednost obsega projektno dokumentacijo, gradnjo, nadzor in varstvo pri delu v času gradnje.

Za ureditev Kandijskega mostu je občina prejela 76.538,12 evra od odobrenih 254.955,81 evra sofinanciranja.

Za obnovo Glavnega trga in Kandijskega mostu je tako novomeška občina namenila skoraj 7,7 milijona evrov. Za primerjavo. Letni občinski proračun je okoli 49 milijonov evrov. Pri tem ima občina odobrenih 4,83 milijona evrov iz evropskih in državnih sredstev. Od tega je doslej prejela le 2,17 milijona evrov, na preostalih 2,66 milijona evrov še čaka.

Ob tem dodajmo, da je črpanje evropskih sredstev v Sloveniji izredno kritično, država je iz bruseljske blagajne doslej počrpala manj kot 25 odstotkov dogovorjenega zneska, finančno obdobje se izteka, pri tem trpijo tudi investicije v posameznih občinah. Vendar o tem več naslednjič.

Izvajalec del je bilo podjetje CGP s podizvajalci (vezani na arheološka dela, nadzor, projektiranje itd.), in sicer ločeno:

  • Glavni trg in Rozmanova

(gradnja CGP d.d. s podizvajalci Malkom d.o.o. in Mineral d.o.o.; arheologija Arhat Aleš Tiran s.p. in PJP d.o.o.;  nadzor Projekt Nova gorica, KVD Renova d.o.o.;  projektiranje Acer d.o.o. in Atelierarhitekti d.o.o.)

  • Kandijski most

(gradnja CGP d.d.; nadzor Pagras d.o.o. in KVD Opus Marko Fink s.p.; projektiranje Atelierarhitekti d.o.o. in Studio vizij Boštjan Jurak s.p.)

C. R.