Novo mesto: Znana širša občinska vodstvena ekipa, nadaljevanje investicijskih in razvojnih projektov

(Od leve) Direktorica dr. Jana Bolta Saje, župan Gregor Macedoni, podžupanja Sara Tomšič, podžupan Urban Kramar (vir: MO NM)

Župan novomeške občine Gregor Macedoni je na včerajšnjem prvem srečanju z novinarji v novem mandatu predstavil aktualne projekte, ki se v kratkem uspešno zaključujejo – novi brvi, bazenski kompleks in številne prenove cestnih odsekov.

Med novimi projekti je izpostavil prenovo tribune na stadionu Portoval, celovito prenovo Narodnega doma in mestne tržnice.

Napovedal je prizadevanja za čimprejšnjo sanacijo udora strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto, ki je v ponedeljek klonila pod težo mokrega in staljenega snega, in predstavil novoimenovane sodelavce širšega občinskega vodstva ter dogovor o sodelovanju s šestimi svetniškimi skupinami v občinskem svetu.

Dogovarjanja o mestni koaliciji

Kot je povedal župan, je dogovor o sodelovanju sklenil s svetniškimi skupinami Listo Gregorja Macedonija, SDS, Listo Naš kraj – naše mesto, SLS, NSi in DeSUS, pogovori s preostalimi svetniškimi skupinami od skupno enajstih še potekajo, s svetniško skupino Gibanja Svoboda pa tečejo zaključna usklajevanja o podpisu ločenega dogovora.

Podžupani

Župan je predstavil tudi novo občinsko vodstveno ekipo, in sicer je za poklicno podžupanjo za področje družbenih dejavnosti imenoval Saro Tomšič, ki je bila novomeška podžupanja že v prejšnjem mandatu, poklicni podžupan bo tudi dosedanji vodja županovega kabineta Urban Kramar, ki bo deloval na področju sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami ter ostalimi deležniki. Poklicni pomeni, da sta imenovana tudi zaposlena kot podžupana.

Po prejetju vseh predlogov, predvidoma prihodnji teden, bodo imenovani še nepoklicni podžupani. Dr. Jana Bolta Saje je bila po dosedanjem opravljanju funkcije v. d. direktorice decembra lani imenovana za novo direktorico novomeške občinske uprave za obdobje petih let.

Projekti

Med pomembnejšimi projekti, ki se v kratkem zaključujejo, je župan izpostavil gradnjo bazenskega kompleksa v Češči vasi in gradnjo brvi na lokaciji med Loko in Kandijo ter v Irči vasi. Na bazenu poteka izvedba elektro in strojnih inštalacij, montaža lesene strehe, kovinskih ograj, steklene fasade in konstrukcije. Izvedeno bo betoniranje ob bazenski ploščadi in polaganje tlakov. Dela bodo predvidoma zaključena do marca, nato sledi pridobivanje uporabnega dovoljena. Na brvi v Irči vasi se zaključujejo dela na desnem bregu reke Krke, na levem bregu pa sledi še urejanje dostopne poti iz lokalne ceste do mostu. Na mostu bodo vgrajene tudi varovalne ograje in ob ugodnih vremenskih razmerah še pohodni tlak. Gradnja brvi med Loko in Kandijo bo predvidoma zaključena do konca zime, trenutno poteka dokončna vgraditev varovalne ograje in razsvetljave, na desnem bregu pa se bo urejal še priključek na Kandijsko cesto s prestavitvijo prehoda za pešce.

Cestno omrežje

V prihodnjih mesecih se končujejo tudi številni projekti za izboljšanje cestnega omrežja in prometne varnosti na širšem območju občine, kot so prenova ceste in izgradnja večnamenske poti za pešce in kolesarje med Malim Slatnikom in Petelinjekom, prenova vozišča in izgradnja manjkajočega pločnika v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na Topliški cesti, nadaljuje se prenova ceste na Dolžu in še enega pomembnega cestnega odseka pod Gorjanci – med Gabrjem in Pangrč Grmom. Do konca meseca bo zaključena tudi prenova Trdinove ulice pod Osnovno šolo Grm, z njo pa se spreminja ulični prometni režim in vzpostavlja varnejša šolska pot za novomeške učence. Na večjem delu Trdinove ulice promet po prenovi poteka enosmerno, urejena sta tudi cona za odložitev otrok ter avtobusno postajališče.

Načrtovani novi projekti

Med načrtovanimi novimi projekti za dvig kakovosti bivanja na področjih športa, kulture in javne infrastrukture se v prihodnje obetajo nova pokrita tribuna na stadionu Portoval, celovita prenova Narodnega doma, kjer kljub neutemeljenim (pri)tožbam pravnomočnost gradbenega dovoljenja ovira občan s sosednje ulice, in celovita prenova osrednje tržnice, s sodobnimi in komunalno opremljenimi prostori.

Prihodnja seja občinskega sveta: Dražji vrtci

Župan je na srečanju z novinarji napovedal tudi četrtkovo tretjo redno sejo občinskega sveta, kjer bodo svetniki obravnavali predlog za določitev cen programov in rezervacij v javnih in vrtcih s koncesijo zaradi bistveno višjih stroškov, na katere občina nima vpliva, in sicer stroškov dela, rasti cen življenjskih potrebščin, znatno višjih stroškov energentov in posledično podražitev vseh stroškov materiala, storitev in živil.

V vrtcih Ciciban, Pedenjped, Stopiče, Brusnice in Ringaraja je predvideno 13-odstotno povišanje cene, v vrtcu Otočec pa 11-odstotno.

edna novinarska konferenca župana (vir: MO NM)

M. D.