Novo mesto: Znana podoba mostu zahodne obvoznice

(Vir: ZAPS)

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila zmagovalno natečajno rešitev cestnega mostu čez reko Krko na načrtovani zahodni obvozni cesti Novega mesta in s tem prvič razkrila njegovo bodočo podobo.

Najustreznejšo arhitekturno rešitev mostu, ki bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo, je zasnoval Marjan Pipenbaher s široko ekipo strokovnjakov.

V ideji pa predvidel gradnjo mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišjo mero ohranjanja obstoječe vegetacije. Motorni promet bo tako potekal po nizkem betonskem mostu z masivno podobo, pod njim pa se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje.

Avtorji zmagovalne natečajne rešitve so se “s posebno pozornostjo posvetili prostoru pod mostno konstrukcijo, navezavam peš in kolesarskih poti na brv in širši krajinski ureditvi, ki jo prikažejo kot potencial kvalitetno definiranih ureditev za meščane in prebivalce zahodnega dela Novega mesta, kjer je predviden obsežnejši razvoj stanovanjskih, gospodarskih in športno rekreacijskih površin,” so zapisali v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

Natečajna rešitev predvideva krajinsko ureditev na način, da ločnica med obstoječo krajino in novimi posegi ne bo vidna, predvidena pa je tudi intenzivnejša obrežna zasaditev, ki bo dopolnjevala obstoječo vegetacijo.

V naslednjem koraku izgradnje mostu zahodne novomeške obvoznice sledi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, k temu pa bo pristopila investitorica projekta Direkcija RS za infrastrukturo.

Foto: ZAPS

Med najodmevnejše projekte Marjana Pipenhaberja sodijo Most Pelješac (Hrvaška, 2022), most Nissibi čez Evfrat (Turčija, 2015), Most Millennium v Podgorici in številni drugi.

M. D.