Novo mesto: Zbiranje vlog zaradi posledic suše v letu 2022

(Vir: pixabay.com)

Občine so začele zbirati vloge zaradi posledic suše v letu 2022. Med njimi je tudi Mestna občina Novo mesto. Izpolnjene vloge zbirajo do vključno 23. septembra 2022.

Z novomeške občine prosijo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID.

Če KMG-MID ni urejen na datum 31. maj 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.

Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1 hektarja primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z  zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Izpolnjene vloge so na voljo na spletni strani (tukaj) in v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto.

Za novomeško občino je vloge treba oddati na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni – do vključno 23. 9. 2022.

K izpolnjenim vlogam priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete na članice občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v kmetijstvu v Mestni občini Novo mesto Katico Kregar (07/ 33 21 943), Klavdija Seničar (07/39 39 272, mail: [email protected]) ali Klaro Golić (07/39 39 278, mail: [email protected]).

Vloga, ki velja za vse v državi in jih je treba oddati na sedež svoje občine, je dostopna na povezavi: vloga 

Prva stran vloge: 

M. D.