Novo mesto: Začenjajo se dela za razširitev krožišča Tabletka

Krožišče Tabletka v Novem mestu.

Sredi decembra je bila podpisana pogodba za razširitev krožnega križišča Tabletka na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Cilj je izboljšanje pretočnosti prometa na širšem območju krožišča, vrednost del je ocenjena na približno 1,4 milijona evrov. Glavni investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, novomeška občina bo k temu kot soinvestitor prispevala 326 tisoč evrov.

Izvajalec del je podjetje CGP Novo mesto, v prihodnjem tednu bodo začeli s pripravami, te bodo potekale izven cestišča in ne bodo vplivale na cestni promet. Priprave na razširitev bodo začeli s prestavljanjem elektrovodov in posledično sečnjo dreves.

Razširitev bo zaključena predvidoma do junija 2021.

Trenutno so predvidene tri faze gradbenih del, katerih cilj je izogniti se popolnemu zaprtju krožišča in omogočiti pretočnost prometa tudi v času razširitve krožišča.

Gre za posodobitev s prometom vse bolj obremenjenega območja. Z izboljšano pretočnostjo vozil bo dosežena tudi prioritetna prometna ureditev mestne vpadnice pred začetkom predvidene gradnje odseka 3. razvojne osi, ko bo promet na območju bistveno bolj zgoščen.

Širitev krožišča bo vezana predvsem na njegove priključke, saj bodo po prenovi vsi priključki in izvozi ločeni na dva pasova z ločevalnimi otoki. Pasovi bodo ločeni pred vstopom v krožišče, ločevalni otoki bodo omejevali tudi izstop iz krožišča.

V času gradbenih del je predvidena ureditev prometa z začasno prometno signalizacijo in s semaforji, promet se bo odvijal predvidoma izmenično enosmerno.

O prometnih zaporah ob novomeška občina občane sproti obveščala.

M. D.