Novo mesto: Za projekte krajevnih skupnosti prihodnje leto 360 tisoč evrov

Novomeška mestna hiša.

Mestna občina Novo mesto je objavila poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za leto 2021, s katerim lahko slednje pridobijo sredstva za izvedbo lastnih investicij. Kot v preteklih letih bo Mestna občina Novo mesto na tak način krajevnim skupnostim omogočila finančno pomoč pri projektih, ki izhajajo iz pobud krajanov.

Višina razpisanih sredstev je 360.000 evrov.

Poziv za sofinanciranje projektov je uspešen način pomoči krajevnim skupnostim pri izpostavljanju naložb, ki si jih krajani želijo v svoji skupnosti. Mestna občina Novo mesto je od leta 2016 krajevnim skupnostim odobrila že več kot 100 projektov in v letu 2021 nadaljuje s sofinanciranjem v tokratni skupni vrednosti sredstev do 360.000 evrov.

Krajevne skupnosti lahko na razpisu pridobijo sredstva za projekte na področju izgradnje in obnove komunalne, cestne in ostale infrastrukture, prav tako lahko prijavijo raznovrstne projekte, ki so sofinancirani iz državnega ali evropskega proračuna. S sredstvi, ki jih bodo krajevne skupnosti po odobritvi vlog primorana porabiti v letu 2021, bodo lahko krajani realizirali raznolike investicije tudi na področju urejanja javnih površin in urbane opreme.

Več informacij o pozivu za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za leto 2021 je na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. D.