Novo mesto: Za projekt Vstopna točka Trška gora prejeli 184 tisoč evrov

Trška gora (vir: MO NM)

Mestna občina Novo mesto je bila s projektom za izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti turističnega območja Trške gore uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah ter iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost (evropska sredstva) prejela dobrih 184 tisoč evrov.

V okviru projekta Vstopna točka Trška gora bo občina uredila centralno fizično in digitalno točko prihoda turistov na območje Trške gore, ki bo opravljala vrsto funkcij in bo izboljšala dostopnost, funkcionalnost, varnost in kakovost javne turistične infrastrukture ter jo bo tudi trajnostno preoblikovala.

V okviru projekta bo urejena vstopna točka s parkiriščem za turistične avtobuse in osebna vozila, ki je nujna za varno in funkcionalno obračanje večjih turističnih avtobusov in drugih vozil.

Za trajnostni dostop do ene najbolj znamenitih vinskih goric v Sloveniji bo občina kupila deset električnih koles in postavila kolesarnico z nadstreškom, s servisnim kotičkom in električnim priključkom.

Ob parkirišču bo urejen park, od vstopne točke pa bo obiskovalce proti območju Trške gore vodila sprehajalna pot v dolžini 450 metrov. Na vstopni točki bo postavljen interaktivni informacijski zaslon, ki bo združeval informacije o vsej turistični ponudbi na Trški gori, po celotnem območju Trške gore pa bodo postavljene nove usmerjevalne in informacijske table.

V okviru projekta bo vzpostavljena tudi spletna stran »Visit Trška gora« z vsemi potrebnimi informacijami o aktualni turistični in gostinski ponudbi na tem turističnem območju. 

Območje Trške gore z razpršeno razporeditvijo zidanic in bogato naravno ter kulturno dediščino že vrsto let množično privablja lokalne obiskovalce, z razširitvijo ponudbe, kot so Odprte zidanice in pohod po Slakovi poti, pa je postala želena destinacija tudi za številne domače in tuje turiste. Raznolikost turističnih produktov na Trški gori, ki so sicer njena primerjalna prednost, bo z vstopno točko združena na enem mestu, potencialnemu turistu bo omogočala enostaven pregled ponudbe, centralni informacijski center pa bo obiskovalca usmeril v različne dejavnosti  glede na njegova pričakovanja.

Celotna vrednost projekta, za katerega je bila pogodba podpisana 12. oktobra 2023 in se bo zaključil konec oktobra 2025, znaša 350 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo Mestna občina Novo mesto prispevala 166 tisoč evrov, preostalih 184 tisoč evrov pa bo sofinancirala Evropska unija iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

M. D.