Novo mesto: Vzpostavljen Center za alternativno reševanje sporov

(vir: pixabay.com)

V Mestni občini Novo mesto so vzpostavili sistem izvensodnega reševanja sporov, t. i. Center za alternativno reševanje sporov. Namen tega je izvajanje mediacij. Gre za občanom prijazno storitev, s katero v občini podpirajo hitro in učinkovito reševanje sporov ter ohranjanje pozitivnih odnosov.

Kaj je mediacija?

Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov. V mediaciji stranki ob pomoči mediatorja (nevtralne tretje osebe) poskušata doseči mirno rešitev spora. Glavna prednost mediacije za razliko od sodnega postopka je, da se stranki sami odločita, ali in kako bosta reševali spor. Pri tem jima pomaga mediator.

Kdo je mediator?

Mediator je strokovno usposobljena nepristranska tretja oseba, ki vodi mediacijo. Njegova vloga je, da strankama pomaga prepoznati njune interese, z namenom doseči rešitev, ki ustreza obema. Veliko ljudi zamenjuje mediatorja s sodnikom oziroma nekom, ki bo o sporu odločil. Nasprotno, namen mediatorja je, da stranki vodi k sporazumni rešitvi spora.

Mediator s svojo neodvisnostjo skrbi za nepristransko, mirno in zakonito reševanje sporov.

Zakaj mediacija?

V pravnem smislu so spori pogosto zapleteni, sodni postopki strogo formalni in praviloma dolgotrajni. O sporu odloči sodnik. Sodni postopki ne smejo upoštevati ozadja spora, ki izhaja iz osebnega ali poslovnega odnosa med strankama.

Mediacija strankama omogoča, da pri oblikovanju rešitve njunega spora aktivno sodelujeta, pri čemer ju skozi postopek vodi mediator, kot nepristranska tretja oseba. Rezultat mediacije je posameznemu primeru prilagojena, za obe stranki sprejemljiva in fleksibilna rešitev, usmerjena v prihodnost, kar lahko izboljša medsebojne odnose in omogoča nadaljnje sodelovanje. Rešitve, pri katerih stranke same sodelujejo in jih oblikujejo, so trdnejše in dolgotrajnejše.

V mediaciji ni poražencev in zmagovalcev. Stranki nič ne izgubita, lahko pa jima uspe skleniti dogovor.

Prednosti mediacije

  • Prihranek časa in denarja
  • Rešitev spora, ki je sprejemljiva za obe stranki
  • Neformalnost postopka
  • Možnost aktivnega sodelovanja in vpliva na postopek
  • Strokovno sodelovanje tretje nevtralne osebe ves čas postopka
  • Zaupnost postopka
  • Prostovoljnost sodelovanja v postopku
  • Izvršljivost sklenjenega dogovora

Pomen spodbujanja mediacij znotraj lokalne skupnosti

V lokalnih okoljih se pogosto stranke med seboj poznajo, vsaj na videz, spori so za posameznike ali skupine pomembni, saj se dotikajo vsakdanjega življenja.

Spori prepogosto vodijo v prekinitev odnosov oziroma komunikacije, kar hromi življenje in delo posameznikov ali skupin v lokalnem okolju. Zato  so dobri odnosi in komunikacija med njimi zelo pomembni.

Vloga mediacije znotraj lokalne skupnosti je pomembna, ker poleg razreševanja spornih situacij spodbuja komunikacijo med posamezniki in skupinami v skupnosti, odpira prostor za dialog, preverjanje interesov in iskanje skupnih rešitev med posamezniki in skupinami, ki sestavljajo lokalno skupnost.

Rezultat je sporazuma rešitev, ki je usmerjena v prihodnost in omogoča nadaljnje sodelovanje.

Stroški mediacije

Prve tri ure so BREZPLAČNE, saj krije stroške Mestna občina Novo mesto (velja za spore, v katerih ima ena od strank prebivališče ali sedež v občini Novo mesto).

Večina sporov se reši v prvih treh urah, in sicer na enem ali dveh srečanjih.

Kako do mediacije?

Sami ali z nasprotno stranko pošljite vlogo na MONM, ki jo oddate osebno ali preko elektronske pošte.

Po pomoč se lahko obrnete na koordinatorko Centra za alternativno reševanje sporov.

Mediacije se bodo izvajale za vse spore iz različnih razmerij in v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih poravnajo.

Dodatne informacije

E-mail: [email protected]

Telefon: 07 39 39 242

M. D.