Novo mesto: Vodilni občinarji in koalicija

Rotovž (www.geago.si)

Novomeški župan Gregor Macedoni je najprej predstavil tri podžupane, ki mu bodo v pomoč pri vodenju občine, danes pa bodo na rotovžu podpisali dogovor o sodelovanju svetniških skupin za mandatno obdobje 2018 do 2022.

Čeprav dogovora ne poimenujejo koalicijska pogodba, pa ima ta običajno prav te elemente. Novomeško koalicijo bodo sestavljale naslednje liste in stranke: Lista Gregorja Macedonija (10 svetnikov), SDS (4 svetnike), DeSUS (2 svetnika), SLS (1 svetnik), NSi (1 svetnik) in Dobra država (1 svetnik).

V imenu županove liste bo dogovor podpisal dr. Janez Povh, v imenu SDS Bojan Kekec, v imenu stranke DeSUS bo to Adolf Zupan. Ostali podpisniki pa so tudi edini izvoljeni svetniki na listah posameznih strank, in sicer: Franci Bačar (SLS), Marko Dvornik (NSi) in Rok Mežnar (DD).

Precej drugače kot leta 2014

Koalicija v novem občinskem svetu se precej razlikuje od koalicije v prejšnjem mandatu, kjer so prav tako podpisali poseben dogovor. Zaradi velike razdrobljenosti je dogovor o sodelovanju leta 2014 podpisalo več strank in list, med njimi tudi stranka Solidarnost, ki ima tudi zdaj dve svetniški mesti, vendar je v novi novomeški koaliciji ne bo. So pa k dogovoru pristopili v SLS in NSi, kjer so bili v prejšnji sestavi v t. i. opoziciji. Iz občinskega sveta pa je izpadla SMC, ki je bila sicer v opoziciji.

SDS je bila v prejšnjim sklicu vodilna po številu svetnikov v občinskem svetu, te je obdržala in ima štiri – s tem je danes na drugem mestu po številu svetnikov. Na tokratnih volitvah se je namreč zelo okrepila t. i. županova lista, ki je imela prej 3 svetnike, zdaj jih ima 10.

Župan je primerno volilnim rezultatom oblikoval ekipo podžupanov. S tem, da je dodal še eno podžupansko mesto.

Trije vodilni – župan Gregor Macedoni, podžupan Boštjan Grobler in podžupanja Sara Drašković – prihajajo iz Liste Gregorja Macedonija. Tretji podžupan je Bojan Kekec iz SDS. Tako Grobler kot Kekec sta bila občinska svetnika in podžupana že v prejšnjem mandatu, Draškovićeva pa je svetnica na novo. Podžupansko mesto bo opravljala poklicno (profesionalno), kar pomeni, da bo tudi zaposlena kot podžupanja. Grobler in Kekec bosta podžupana neprofesionalno, za to bosta prejemala nadomestilo.

Boštjan Grobler bo kot podžupan zadolžen za področja družbene dejavnosti, podjetništva in turizma. Bojan Kekec bo kot podžupan zadolžen za področje gospodarskih javnih služb in energetike. Sara Drašković pa bo kot poklicna podžupanja zadolžena za razvojne projekte in sistem lokalne blaginje.

Direktorica občinske uprave tudi v tem mandatu ostaja Vida Čadonič Špelič iz NSi. Vodja kabineta župana je Meta Retar, ki je bila v prejšnjem mandatu večino časa vodilna na področju za stike z javnostjo. Retarjeva je vodja Macedonijevega kabineta postala že v prejšnjem mandatu, kjer je s 1. 1. 2018 nadomestila Saro Drašković.

Kdo so novomeški vodilni?

Mag. Gregor Macedoni

Župan Gregor Macedoni (Lista Gregorja Macedonija) je konec leta 2014 prevzel svoj prvi županski mandat v Mestni občini Novo mesto. Pred nastopom mandata je deloval kot izvršni direktor podjetja Trimo MSS.

Rojen je bil leta 1973 v Novem mestu, kjer je v mladosti obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, med delom je kasneje zaključil podiplomski študij ekonomije v Ljubljani. Dom si je ustvaril na Drski v Novem mestu, skupaj z ženo in njunimi štirimi otroki.

Boštjan Grobler

Podžupan Boštjan Grobler (Lista Gregorja Macedonija) je univerzitetni diplomiran ekonomist. Podobno kot župan je tudi on na novomeško občino prišel iz Trima. Tako kot župan tudi Grobler živi na Drski (od leta 1999) in je oče štirih otrok. Rodil se je je leta 1974 in mladost preživel v Arji vasi v Savinjski dolini. Po končani naravoslovno-matematični srednji šoli v Celju se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju BTC, kot strokovni sodelavec za logistiko, nato pa kariero nadaljeval kot vodja logistike v podjetju Trimo, d. d. Je soustanovitelj in direktor podjetja Ambit, registrirano za dejavnost celovito nudenje pisarniških storitev, leta 2017 je imelo 10 zaposlenih. Je tudi član nadzornega sveta Zarja. Funkcijo nepoklicnega župana je opravljal že v prejšnjem mandatu.

Sara Draškovič

Podžupanja Sara Drašković (Lista Gregorja Macedonija) je bila rojena leta 1987. Leta 2012 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede (FDV), po poklicu je diplomirana politologinja. V prejšnjem mandatu je bila vodja kabineta župana, do 31. 12. 2017, ko je odšla “novim izzivom naproti”, kot so zapisali v nekaterih medijih. Nadomestila jo je Meta Retar. Tokrat je Draškovićeva na t. i. županovi listi kandidirala kot četrta na listi, bila izvoljena za svetnico, župan jo je imenoval za podžupanjo, delo bo opravljala poklicno.

Bojan Kekec

Podžupan Bojan Kekec (SDS) je nastarejši v novomeškem občinskem vodstvu. Rojen je bil leta 1965 v Novem mestu, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Krškem in se zaposlil v Novoteksu. Kmalu se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in ob delu zaključil višješolski študij elektronike. Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto, kjer je leta 1994 prevzel vodenje sektorja vodooskrbe, kasneje pa je prevzel mesto tehničnega direktorja. Leta 1998 se je vpisal na visokošolski študij elektrotehnike in ga končal. Leta 2007 je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto. Končal je tudi magistrski študij energetike. Po Komunali Novo mesto se je zaposlil na Slovenskih železnicah. Bojan Kekec je bil na listi SDS za občinskega svetnika izvoljen že štirikrat. Že tretji mandat je član Državnega sveta RS. Drugi mandat je podžupan. Z družino živi v Novem mestu.

Novomeško koalicijo v občinskem svetu sestavljajo naslednje liste in svetniki:

Podpisniki dogovora o sodelovanju, t. i. koalicija ima 19 članov od 30:

 • Lista Gregorja Macedonija (10): Jasna Kos Plantan, Boštjan Grobler, Sara Drašković, Janez Povh, Mojca Andolšek, Primož Kobe, Vesna Vesel, Mario Krapež, Klara Golić in Goran Makar
 • SDS (4): Bojan Kekec, Marjanca Trščinar Antić, Peter Kostrevc, Eva Filej Rudman
 • DeSUS (2): Adolf Zupan, Ana Bilbija
 • NSi (1): Darko Dvornik
 • SLS (1): Franc Bačar
 • Dobra država (1): Rok Mežnar

Predstavniki t. i. novomeške opozicije – 10 svetnikov:

 • ZZD (3): Alenka Muhič, Štefan David, Mira Retelj
 • GAS (3): Alojz Kobe, Vesna Barborič, Janez Murn
 • Solidarnost (2): Uroš Lubej, Maja Žunič Fabjančič
 • SD (1): Srečko Vovko
 • SNS (1): Matjaž Engel

Občinski svetnik je tudi predstavnik romske skupnosti, to je Duško Smajek.

Novomeško občinsko vodstvo (od leve proti desni sedijo: Bojan Kekec, Gregor Macedoni, Boštjan Grobler in Sara Drašković).

Vir: MO NM

J. M.