Novo mesto: Predlog ureditve nekdanjega industrijskega območja v Bršljinu

Predlog študentske ekipe za ureditev dela Bršljina v Novem mestu.

Študenti višjih letnikov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani so analizirali območje nekdanjega Novoteksa in obratov podjetja Pionir ob reki Krki v Bršljinu ter iskali možnosti ureditve trenutno degradiranega prostora.

Rešitev vidijo v preureditvi območja v novo stanovanjsko in poslovno-storitveno sosesko, primerno za bivanje do 1400 oseb.

Cilj analize je bil predlog nove urbanistične ureditve območja, pri čemer so v prostoru prepoznali tako njegove slabosti kot prednosti.

Ob ureditvi prostora se je kot največja težava izkazala omejena dostopnost, ki je vezana predvsem na tamkajšnje industrijske železniške tire, medtem ko so njegove prednosti idealna orientiranost z ugodno insolacijo ter dobre topografske karakteristike z zelenim pasom ob Bršljinskem potoku in reki Krki.

Kot rezultat in rešitev študentske arhitekturno-urbanistične delavnice se je izkazala nova ureditev območja kot celovite soseske.

Po odstranitvi dotrajane grajene in razširitvi prometne infrastrukture ter ukinitvi tamkajšnje industrijske cone bi lahko ob dobro zastavljeni prometni shemi to območje poseljevalo med 1000 in 1400  oseb.

Po predlogu študentske ekipe bi bila stanovanjska in poslovno-storitvena soseska urejena s stanovanji za različne socialne strukture z več pripadajočimi urbanimi programi, kot so trgovine, lokali, kultura, šport, rekreacija, poslovni del, vrtec, medgeneracijski center, varovana stanovanja ipd.

Rešitev, ki so jo študenti pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Slaka in strokovne sodelavke Lane Strle pripravili v sklopu arhitekturno-urbanistične delavnice, je predstavljena v prostorih občinske uprave.

Vizionarski predlog rešitve za del Bršljina predstavljen v prostorih občinske uprave na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

M. D.