Novo mesto: Višje cene vrtcev

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv)

Novomeški mestni svet je na včerajšnji seji povišal ekonomske cene vrtcev. S 1. februarjem letos bodo cene višje za 13,1-odstotka, v vrtcu Otočec bo zvišanje 10,9-odstotno. Razlogi za povišanje cen so zvišanje stroškov dela in energentov. Sprememba cen programov vrtcev bo imela finančne posledice tudi na proračun novomeške občine. Obveznost se bo zvišala.

S sprejetjem nove cene bo finančni vpliv na starše v 1. starostnem obdobju 22,32 evra več kot doslej, v drugem starostnem obdobju pa 16,41 evra. Izračun je narejen za tiste, ki skladno z odločbo o višini plačila vrtca sodijo v srednji razred (35 % plačila programa).

Občina pa bo morala v letu 2023 zaradi povišanja cene programa vrtca in predvidenega števila vključenih otrok v proračunu dodatno zagotoviti okoli 697.500 evrov letno.

Stroški dela so namreč zaradi dviga plačnih razredov, tudi zaposlenim v vrtcih, povišanja regresa in nekaterih drugih postavk, narasli za nekaj manj kot 10 odstotkov. Za kar 300 do 500 odstkotkov so narasli stroški energentov, višji so tudi ostali materialni stroški.

Novomeška občina je cene vrtcev nazadnje zvišala aprila 2021, takratno povišanje je bilo nekaj manj kot 5-odstotno. Tudi takrat se je cena zvišala zaradi višjih stroškov dela zaposlenih v vrtcih. (vir)

Na včerajšnji seji občinske seje pa je bilo po poročanju Slovenske tiskovne agencije slišati bojazen, da letošnje zvišanje ekonomske cene ne bo edino zviševanje stroškov dela letos, saj je vlada napovedala reformo celotnega sistema plač v javnem sektorju.

Trije mestni svetniki iz vrst Solidarnosti, SD in Zveze za Dolenjsko so predlagali dopolnilo, po katerem bi občina omilila zvišanje cene vrtca za starše in prevzela večji del bremena od predlaganega, a so svetniki predlog zavrnili.

Janez Povh (Lista Gregorja Macedonija) je opozoril, da je takšen predlog nerazvojno naravnan in da je treba paziti, da se denarja ne razmetava kar tako, saj si je občina zadala kar nekaj razvojnih projektov. Sara Tomšič (Lista Gregorja Macedonija) pa je opozorila, da v kolikor povišanja ne bo ali pa ne bo zadostno, da bo razliko prej ali slej moral kriti občinski proračun.

O udoru strehe na dvorani Olimpijskega centra Novo mesto, v Češči vasi

Na seji so se mestni svetniki dotaknili tudi nedavnega dogodka, ko je sneg zrušil napihljivo streho velodroma v Češči vasi. Opredeliti so se morali do predloga Uroša Lubeja (Solidarnost), da imenujejo začasno delovno telo strokovnjakov, imenovanih na predlog svetniških skupin, ki bi analizirali dogodek in opravili razpravo o tem, ali naj občina še vztraja z napihljivo streho na velodromu. Predlog so mestni svetniki zavrnili.

Pomisleki prisotnih na seji so šli predvsem v smeri, ali je smiselno ustanavljati še eno telo, ki bo ugotavljalo razloge za dogodek, saj preiskava vzrokov že poteka, svoje strokovnjake bo verjetno angažirala tudi sama občina.

Vprašanje, ali vztrajati pri napihljivi strehi, pa je po besedah župana predvsem vprašanje za podjetje Duol, ki je lastnik strehe in ki mora občini po še vedno veljavni pogodbi zagotavljati nadkritje velodroma. Če bo podjetje ocenilo, da omenjene storitve več ne more zagotavljati, župan pričakuje, da bo to samo povedalo in predlagalo, kako naprej.

Spomnimo. V ponedeljek, 23. januarja, se je zaradi velikih količin mokrega in težkega snega udrla streha dvorane Olimpijskega centra Novo mesto. Župan je povedal, da je do udora prišlo, kljub temu da so bili ob napovedanih vremenskih razmerah upoštevani vsi protokoli in postopki, ki jih predvideva dobavitelj strehe (Duol). Na podlagi napovedanih vremenskih razmer je komunikacija med upravljavcem objekta Zavodom Novo mesto ter podjetjem Duol sicer potekala ves pretekli teden. Pravočasno so bili sproženi vsi dogovorjeni protokoli, ki naj bi preprečili preobremenitev šotora.

Župan je v svojem poročilu še navedel, da je bil še pred sneženjem v prostoru vzpostavljen zahtevani nadtlak, objekt pa je bil ustrezno ogrevan že od petka.

M. D.