Novo mesto: Varovanje javne prireditve precej po domače

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so policisti in pristojni inšpektor ugotovili številne kršitve pri izvajanju zasebnega varovanja večje javne prireditve na območju Novega mesta, na kateri je bilo prisotnih tudi veliko število mladih. Od desetih varnostnikov so pogoje za izvajanje zasebnega varovanja izpolnjevali le trije.

Namesto desetih je bilo sprva na prireditvi, ki je potekala minuli konec tedna, le šest varnostnikov. Eden med njimi za to delo ni bil usposobljen, varnostnik, ki je bil na dovoljenju določen kot vodja varovanja, pa tega sploh ni vedel. Poleg tega je na prireditev prispel v času, ko je ta že nekaj časa potekala. Štirje varnostniki sploh niso bili zaposleni pri podjetju, ki naj bi v skladu z odločbo opravljalo naloge varovanja.

Po posredovanju inšpektorja so na prireditev prišli še manjkajoči štirje varnostniki. Ob naknadnem preverjanju so ugotovili, da štirje med njimi niso zaposleni pri imetniku licence, da dva varnostnika nista bila usposobljena za varovanje javnih prireditev in da eden ni imel niti licence varnostnika. Pogoje za izvajanje varovanja so tako izpolnjevali le trije varnostniki.

Zoper podjetje imetnika licence bo Inšpektorat za notranje zadeve zaradi ugotovljenih kršitev uvedel prekrškovni postopek. Določila zakona o zasebnem varovanju za omenjene kršitve določajo globo za pravno osebo v znesku od 4000 do 12.000 evrov, in sicer za vsak ugotovljeni prekršek posebej. Za odgovorno osebo pravne osebe pa zakon določa globo od 600 do 1200 evrov, prav tako za vsak prekršek posebej.

Zaradi kršitev zakona bodo uvedli tudi postopke zoper sedem varnostnikov, ki jih čakajo globe v višini do 1000 evrov. Prav tako bo inšpektorat o svojih ugotovitvah obvestil finančno upravo in tržni inšpektorat.

Ob tem na Policijski upravi (PU) Novo mesto napovedujejo, da bodo nadzore s področja varovanja javnih prireditev v sodelovanju z inšpektoratom izvajali tudi v prihodnjih mesecih. Zato organizatorje prireditev in izvajalce varovanja pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju obveznosti iz odločbe, ki jo izda pristojna upravna enota, in k upoštevanju določil zakona o zasebnem varovanju.

Posledice nepravilnega posredovanja ali odločitev oseb, ki za varovanje javnih prireditev niso ustrezno usposobljene, so ob morebitnih večjih kršitvah ali drugih nepredvidljivih dogodkih na javnih prireditvah lahko tudi usodne, so še dodali na PU Novo mesto.