Novo mesto: V občini več novih primerov raka od povprečja

Novo mesto (vir: Zavod Novo mesto)

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Občina je nadpovprečno razvita oz. za 30 odstotkov nad slovenskim povprečjem. Tudi prirast prebivalstva je bistveno višji kot v državi. Starejšega prebivalstva (nad 80 let) pa je v občini 4,8 odstotka, kar je pol odstotne točke manj kot v državi, kjer je delež 5,3-odstoten.

Visoka je tudi stopnja delovne aktivnosti, ta je 68,4-odstotna, v državi pa 64,4 odstotka.

Telesni fitnes otrok je približno na ravni države, prekomerne prehranjenosti otrok pa je manj kot v državi. V novomeški občini je prekomerno prehranjenih otrok 22,9 odstotka vseh, v Sloveniji 24,5 odstotka, v regiji Jugovzhodna Slovenija pa je to 26,7 odstotka.

V občini je tudi manj prometnih nezgod z alkoholnimi povzročitelji, takšnih je 8,9 odstotka vseh držav (v Sloveniji 9,1, %, v regiji pa kar 9,6 % vseh nesreč).

V občini je tudi manj uporabnikov marihuane, stopnja je 15,7 odstotka, v državi pa 20,7 odstotka vseh prebivalcev v starosti nad 14 let.

Je pa v občini več bolniške odsotnosti glede na povprečje, in sicer je bil lani vsak zaposleni v povprečju na bolniški 17 dni (v državi je to 16,4 dni).

Astme pri otrocih in mladostnikih je bistveno manj kot drugod. Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, pa je približno toliko kot drugod v državi ali regiji.

Manj od povprečja v regiji in državi je prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni. Več od povprečja v državi pa je bolezni zaradi povišanega krvnega tlaka. Prejemnikov zdravil proti strnjevanju krvi je približno toliko kot drugod po državi. Prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj je približno toliko kot v državi in manj kot v regiji.

Nekoliko višja je stopnja srčne kapi, možganske kapi pa je toliko kot drugod po državi in regiji.

Več kot drugod je v občini novih primerov raka. Tu kazalnik odstopa navzgor tako od povprečja v državi kot regiji. Pri tem je več od povprečja novih primerov raka debelega črevesja in danke ter novih primerov pljučnega raka. Novih primerov raka dojke je le nekoliko več od povprečja in toliko kot v regiji.

Novih primerov malignega melanoma je v občini več od povprečja v regiji Jugovzhodna Slovenija in nekoliko več kot je povprečje v državi.

Kaj pa umrljivost?

Splošna umrljivost občanov je nekoliko nad povprečjem v državi in precej manjša od umrljivosti v regiji. Umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja je manj od povprečja v državi, predvsem pa je tega precej manj od umrljivosti v regiji.

Umrljivost zaradi vseh vrst raka je precej nižja od tovrstne umrljivosti v regiji in nekoliko nižja od povprečja v Sloveniji. Višja od povprečja v državi pa je umrljivost zaradi pljučnega raka. Umrljivost zaradi samomora je nekoliko nižja od povprečja v državi in precej višja od povprečja v regiji, to je Jugovzhodni Sloveniji.

Podatke o zdravju v občinah je tudi letos pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Vir: NIZJ, Zdravje v občini

C. R.