Novo mesto: V najem oddajajo del parkirišča v Bršljinu

(vir: policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve želi oddati v najem del zemljišča na območju Novega mesta, v Bršljinu, in sicer za parkiranje osebnih vozil.

Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati najkasneje do 8. marca 2022.

Nezazidano stavbno zemljišče se oddaja v najem za nedoločen čas. Gre za 90 m2 parcele št. 170/15, k. o. 1455 Bršljin. Skupni znesek mesečne najemnine znaša 61 evrov.

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 8. marca 2022, do 15. ure, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Informacije o zemljišču lahko dobite pri Alešu Petelincu, PU Novo mesto (telefon: 07 332 73 30), podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo postopka oddaje v najem pa pri Mojci Pleško Grah (telefon: 01 428 47 23, e-naslov: [email protected]).

Podrobnejše informacije in obrazec za ponudnike so objavljeni na portalu GOV.SI: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča parc. št. 170/15, k.o. 1455 Bršljin v najem 

M. D.