Novo mesto: V križišče ulic Slavka Gruma, Drske in Broda izmenično enosmerno

(vir: Mestna občina Novo mesto)

V sklopu del za izgradnjo kolesarske povezave Drska–Bršljin ter ureditve fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma bo danes, po jutranji prometni konici, gradbeni izvajalec razširil traso popolne zapore na Ulici Slavka Gruma.

Zapora, ki je trenutno vzpostavljena na uličnem odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska, bo deloma posegla tudi v križišče Ulice Slavka Gruma z ulicama Drska in Brod.

Slednje križišče bo (omejeno) prevozno, promet skozenj pa bo predvidoma do sredine maja urejen izmenično enosmerno.

Potek delne zapore križišča se bo dnevno spreminjal glede na gradbena dela, dostop do parkirišč znotraj zapore pa bo kot do sedaj omogočen z ulice Brod. Obvoz bo še naprej urejen na ulici Brod v smeri Topliške ceste.

Dela na Ulici Slavka Gruma obsegajo rekonstrukcijo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov, odvodnjavanje ceste, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, po zaključku projekta pa se obeta tudi sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma.

V projekt je vključena še izgradnja kolesarskih površin v skupni dolžini približno 2,2 kilometra, ki bodo od Osnovne šole Drska do brvi čez reko Krko v Irči vasi in nato naprej do križišča s Straško cesto povezale Drsko z Bršljinom.

M. D.