Novo mesto: V Domu starejših občanov potekajo priprave za dodatnih 50 mest

Dom starejših občanov Novo mesto (foto: DSO)

Dom starejših občanov (DSO) Novo mesto ureja dokumentacijo za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi, namenjen bo za občasno ali stalno bivanje starejših ljudi, je razvidno iz sklepa Agencije RS za okolje (Arso), da jim za to ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Prizidek bodo zgradili na mestu zapuščene lope.

V načrtovanem prizidku bo urejenih 28 stalnih ležišč in 22 začasnih, povečali bodo število parkirišč.

Obstoječi objekt DSO Novo mesto se bo s prizidkom iz 9644 kvadratnih metrov povečal za 3473 kvadratnih metrov oziroma na 13.117 kvadratnih metrov. Obstoječi objekt bodo povečali za približno tretjino.

Zdajšnja največja višina objekta je 12,20 metra, višina prizidka bo 11,70 metra. Prizidek bo imel pritlične in dve nadstropji in ne bo podkleten. Streha bo ravna.

Površina gradbišča bo na dobri tretjini hektarja. Na območju DSO-ja je zdaj urejenih 65 parkirnih mest (za obiskovalce kot zaposlene), dodatno bodo uredili še 50 parkirnih mest, tako da jih bo skupno 115. K objektu se bo dostopalo po obstoječem dostopu iz državne ceste v Šmihelu.

V DSO Novo mesto je zdaj nastanjenih 300 ljudi (toliko je obstoječih ležišč), po izgradnji prizidka bodo pridobili dodatnih 50 ležišč. Skupno jih bo 350.

Pripravljalna in zemeljska dela bodo trajala 4 mesece, gradbena in obrtniška dela ter urejanje okolice pa bo trajalo 8 mesecev. Skupaj bo to 12 mesecev, leto dni po tem, ko se bo začelo, je razvidno iz sklepa Arsa. (tukaj )

Iz podatkov Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je razvidno, da so vsa mesta v DSO Novo mesto popolnjena (teh je 350), hkrati imajo kar 231 aktualnih prošenj starostnikov za sprejem v dom. Znano je tudi, da se na mesto v domu lahko čaka tudi po več let.

V celotni Dolenjski in Beli krajini je 968 mest v domovih za starejše, prostega mesta ni nobenega, trenutno je 424 aktualnih prošenj.

Poleg DSO Novo mesto imajo 106 prošenj še v DSO Trebnje (106) in 134 v DSO Črnomelj. Zanimivo pa je, da za DSO Metlika, kjer je 231 oskrbovancev in so mesta tudi v celoti popolnjena, trenutno ni nobene aktualne prošnje za sprejem. (ssz-slo.si)

Zadnji dom za starejše občane je bil v Sloveniji zgrajen leta 2008. Zdajšnja vlada ima v načrtu takojšnjo ureditev najmanj 1100 novih mest v domovih za starejše, razpis za to bo po napovedih resornega ministrstva objavljen še v juniju 2020.

J. M.