Novo mesto: V Brezju postavljajo montažni modularni večnamenski romski center

Ena izmed Trimovih modularnih rešitev. (vir. Trimo MMS)

Mestna občina Novo mesto je 20. julija objavila naročilo za montažni modularni Večnamenski romski center Brezje. Vrednost naročila je 144.545,11 evra oziroma 1395 evrov za kvadratni meter. Izvajalec je podjetje TRIMO MSS iz Trebnjega, ki je bil edini ponudnik, postavljeno mora biti do 28. oktobra 2018.

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava in postavitev montažnega objekta večnamenskega romskega centra Brezje, ki bo sestavljen iz sedmih modularnih enot, z bruto površino 103,57 kvadratnega metra. Šest modulov predstavlja objekt, sedmi modul pa bo namenjen nadkriti terasi. V objektu iz jeklenega ogrodja bodo izvedene strojne in elektro inštalacije, vodovodna napeljava in kanalizacija, ogrevanje in prezračevanje, vgrajeno bo stavbno pohištvo ter izvedena sekundarna streha.

Sredstva ima občina zagotovljena v proračunu za leto 2018, na proračunski postavki Prostorsko komunalna ureditev romskega naselja Žabjak – Brezje, konto Novogradnje.

Pogodbo je občina na portalu e-naročanje objavila 4. septembra 2018, iz nje je razvidno, da je rok za dokončanje del dva meseca po podpisu pogodbe, to je 28. oktober 2018.

V imenu podjetja Trimo MSS je pogodbo podpisala direktorica Marjeta Štepec, v imenu mestne občine pa župan Gregor Macedoni. Naročilo: Pogodba

Znano je sicer, da je bil v podjetju Trimo MSS pred izvolitvijo kot prokurist zaposlen tudi novomeški župan, iz spletne baze Erar pa je razvidno, da je mestna občina doslej s tem podjetjem sodelovala le v letu 2016, ko jim je plačala 57.705,04 evra.

Keku še vedno po 600 evrov mesečno

Tokratno naročilo za montažno modularno gradnjo oziroma navedbe o proračunskem viru sicer spominja nekoliko na decembrsko razkritje, da občina Franciju Keku mesečno nakazuje pavšalni znesek. Takratni so pojasnili, da to knjižijo na proračunsko postavko Stanovanjsko reševanje Romov. Tokratno naročilo je knjiženo na postavko Prostorsko komunalna ureditev naselja. Dodajmo, da občina Keku še vedno nakazuje po 600 evrov mesečno, od marca 2016 do septembra 2018 mu je nakazala 18.644,29 evra.

Kaj je modularna enota?

Iz spletne strani Trimo MSS je razvidno, da je bila prva modularna enota, ki so jo izvedli, preprosta pisarna. Zdaj pa je tako, da so te enote izdelane iz okolju prijaznih materialov in jih je mogoče skoraj 100-odstotno reciklirati. Dostavijo jih lahko sestavljene ali ne, postavitev na lokaciji je hitra in enostavna. Enote je po uporabi enostavno razstaviti in preseliti na drugo lokacijo.

Kako bo to izgledalo v Brezju se ne ve natančno, saj vizualizacija javno ni dostopna. Na spletni strani Trima MSS pa so objavljene druge tovrstne gradnje, ki nam ponazorijo, kaj je to modularna enota.

Primer: Trimova modularna gradnja, imenovana Marina. (foto: Trimo MSS)

J. M.