Novo mesto: Ureja se drugi del mestnega jedra

Vizualizacija načrtovane obnove drugega dela novomeškega mestnega jedra (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni, in Martin Gosenca, predsednik uprave družbe CGP, d. d, sta včeraj podpisala pogodbo za ureditev Rozmanove ulice, Kastelčeve ulice, Komeljevega trga, Spominske ploščadi in Kaskadnega trga v sklopu nadaljnje prenove mestnega jedra.

Projekt, katerega cilj je ureditev površin za vse udeležence prometa, postavitev ustrezne urbane opreme in ozelenitev površin, bo predvidoma zaključen v roku 16 mesecev.

Z gradbenimi deli v vrednosti nekaj več kot 2,3 milijona evrov bodo začeli fazno po zaključenih arheoloških raziskavah. Projekt bo v vrednosti 2 milijona evrov sofinanciran iz evropskih in državnih sredstev.

Kot je na podpisu pogodbe povedal župan Gregor Macedoni, gre za pomemben korak h končni podobi prenovljenega mestnega jedra, ki ga je predvidela izbrana arhitekturna rešitev in bo nadaljevala prenovljeno podobo osrednjega glavnega trga. “Strmimo k temu, da bo območje po prenovi še bolj prijetno za pešce in kolesarje, saj gre za cono umirjenega prometa, po prenovi pa se v nekoliko manjšem obsegu ohranjajo parkirne površine, pri čemer bosta na voljo tudi dve polnilnici za električni vozili,” je še povedal Gregor Macedoni.

Ureditev Rozmanove ulice do križišča z ulico Novi trg, Kastelčeve ulice, Komeljevega trga (nasproti vhoda Knjižnice Mirana Jarca), Spominske ploščadi in Kaskadnega trga (med Rozmanovo ulico in ulico Prešernov trg) zajema potekajoče se arheološke raziskave, rekonstrukcijo cestišča, namestitev podzemnih smetnjakov in postavitev klopi, predvideni pa sta tudi ureditvi cestne razsvetljave in zelenih površin. Sočasno s prenovo bo potekala rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije v ločenem sistemu, novi ureditvi bodo prilagodili tudi telekomunikacijsko in elektrokabelsko kanalizacijo ter plinovod.

Projekt prenove mestnega jedra se bo po v marcu zaključenih arheoloških sondiranjih in v avgustu začetih arheoloških raziskavah nadaljeval z gradbenimi deli. Izbran izvajalec CGP, d. d., bo nastopil delo po zaključenih arheoloških raziskavah in bo imel na voljo 16 mesecev časa za dokončanje gradbenih del. Predsednik uprave izbranega izvajalca CGP Martin Gosenca, je na podpisu pogodbe poudaril, da bo sama izvedba gradbenega dela pri projektu zahtevna, saj se bodo morali prilagajati arheologom in njihovemu delu, po drugi strani pa gre za kompleksnejša dela tudi pri sami gradnji, saj so vsi vodi, ter vse obstoječe instalacije izredno stari. »Zaradi ozkih ulic na tem območju bo kljub popolni zapori med prenovo urejen prehod za pešce, dela pa se bodo izvajala postopoma, z namenom, da se čim manj ohromi sam promet, ter seveda dostop do lokalov, ki obratujejo na tem območju,« pove Martin Gosenca.

Na Rozmanovi ulici bodo cestno površino tlakovali z granitnimi kockami, uredili bodo površine za kolesarje in pas za bočno parkiranje, na Komeljevem trgu pa bodo preoblikovali nivelete in trg tlakovali. Nastal bo majhen odprt gledališki ambient, ki bo lahko gostil občasne prireditve. Kaskadni trg oziroma povezava med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom se bistveno razširi, z oblikovanjem stopnišča s kaskadami pa bo prostor postal tudi primeren za manjše dogodke in morebitno gostinsko ponudbo. Spominsko območje Na vratih se bo na novo tlakovalo s ploščami iz pranega betona, razmiki med ploščami pa bodo zapolnjeni z granitnimi kockami. Na ulicah Prešernov trg in Kastelčevi ulici se uredi cestišče z asfaltom, medtem ko bo pločnik iz pranega betona. Asfaltne površine bodo tudi na Linhartovi ulici, na Prešernovem trgu bodo pa oblikovali manjši zaključen trg z umestitvijo drevesa, uredili bodo tudi parkirne površine.

Podpis pogodbe, 3. september 2020

C. R.