Novo mesto: Ureditev fasade na Osnovni šoli Drska

Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Prenova Novo mesto Marko Bele sta na rotovžu podpisala pogodbo za ureditev fasade na Osnovni šoli Drska. Vrednost del je skoraj 160 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednost).

Glavnina del, ki zajemajo ureditev poškodb na fasadi, ometa in obrob, bo potekala v počitniškem času, zaključila pa se bodo predvidoma v septembru.

Občina poleti načrtuje še ureditev podstrešja novega prizidka Osnovne šole Otočec, kjer bo nastal prostor za knjižnico in zbornico. Predvidena je tudi gradnja dveh novih učilnic in kabineta na Osnovni šoli Center, kjer bo za ta namen preurejena manjša telovadnica. Načrtovana je še prenova sanitarij na podružnični šoli Mali Slatnik.

Podpis pogodbe na rotovžu: župan Gregor Macedoni in Marko Bele.

Vir in foto: MO NM

M. D.