Novo mesto: Ureditev drevoreda v Ulici Slavka Gruma

(vir: KS Drska)

V Ulici Slavka Gruma na odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska, kjer poteka prenova in gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, bo v naslednjih dneh potekala tudi ureditev drevoreda ob cesti, so sporočili z mestne občine.

Obstoječa drevesa so v slabem stanju, ob predvidenih gradbenih delih pa se je nemogoče izogniti posegom v njihov koreninski sistem.

Skladno z mnenjem pooblaščenca za mestno drevje bodo drevesa odstranjena in nadomeščena z novimi sadikami vrste evropska lipa.

 Na Ulici Slavka Gruma bodo gradbena dela potekala predvidoma do poletja in obsegajo rekonstrukcijo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov, odvodnjavanje ceste, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, po zaključku projekta pa se obeta tudi sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma.

V času del je na tem območju spremenjen tudi prometni režim.

Na odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska velja popolna zapora, obvoz je urejen po ulici Brod v smeri Topliške ceste. Križišče Ulice Slavka Gruma z ulico Drska je sicer prevozno, izvajalec pa prebivalcem omogoča tudi delni dostop do parkirišč.

Po zaključku gradbenih del se bo projekt nadaljeval z izgradnjo kolesarske povezave v skupni dolžini približno 2,2 kilometra, ki bo po Ulici Slavka Gruma od Osnovne šole Drska do brvi čez reko Krko v Irči vasi in nato naprej po ulici Lastovče in Povhovi ulici do križišča s Straško cesto povezala Drsko z Bršljinom.

M. D.