Novo mesto: Ukrepi mestne občine v času epidemije

Fotografija je simbolična.

Vlada je v boju proti epidemiji koranavirusa izdala odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati včeraj ob polnoči.

Mestna občina Novo mesto pa je ob tem sporočila, da v obdobju epidemije ne bo zaračunavala najemnin za prostore, zemljišča in terase najemnikom, ki v tem času ne smejo poslovati.

Sporočili so še, da k podobnim ukrepom pozivajo tudi zasebne lastnike (oprostitev, znižanje najemnine, odlog plačila najemnine ipd.).

Novomeška občina bo v času epidemije omogočala tudi odlog izstavitve odločb za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), še naprej so brezplačna tudi vsa javna občinska parkirišča.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog:

 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti;
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje;
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov;
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev;
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev;
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov in
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za:

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje;
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov;
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov;
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali;
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere;
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil;
 • dostop do bencinskih črpalk;
 • dostop do bank in pošt;
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev;
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki;
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

V skladu z odlokom je dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin omogočen samo znotraj občine stalnega (ali začasnega) prebivališča, pri čemer pa imajo župani po novem pristojnost omejiti ali prepovedati dostop do posameznih javnih površin.

Ob upoštevanju varnostne razdalje in ostalih določil odloka, je v zaprtih javnih prostorih odslej obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic.

Najemniki poslovnih prostorov in zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev, bodo oproščeni plačila najemnine za čas od 16. marca do 30. aprila, so sporočili z mestne občine.

M. P.