Novo mesto: Toliko smeti je bilo odloženih na dolenjskem odlagališču

(Vir: CeROD)

CeROD, dolenjski center za ravnanje z odpadki, je v letu 2019 na odlagališče na območju Krajevne skupnosti Brusnice, odložil 26,18 tone odpadkov, v prvih desetih mesecih leta 2020 pa 19,94 tone odpadkov.

Krajevna skupnost Brusnice je za leto 2019 iz tega naslova prejela 64.500 evrov, v letu 2020 (do 30. septembra) pa še 84.454 evrov nadomestila.

Krajevna skupnost prejema nadomestilo za prometno ogroženost in nevarnost za okolje, sporazum je bil sklenjen 18. junija 2004, aneks k sporazumu pa 11. julija 2019.

Podatki so razvidni iz odgovora na svetniško vprašanje novomeškega občinskega svetnika Alojza Kobeta iz svetniške skupine GAS – Gospodarsko aktivna stranka.

Kobe je novembra na občino naslovil vprašanje, koliko je bilo v letu 2019 in nato še do novembra 2019 odloženih smeti na odlagališču CeRod po posameznih vrstah in kakšno rento oziroma nadomestilo bo dobila Krajevna skupnost Brusnice.

Iz preglednice o količinah odpadkov so razvidni odloženi odpadki po vrstah. Največ je mehansko ločenih izvržkov iz papirne kaše. V letošnjem letu pa je v primerjavi z lanskim obdobjem precej manj odloženega gradbenega materiala, ki vsebuje azbest. Povečani pa sta količini mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov.

Odloženi odpadki na odlagališče na območju Brusnic:

Vir: Mestna občina Novo mesto, Svetniška vprašanja in CeRod

M. D.