Novo mesto: Tako so čistili soseske

(vir: MO Novo mesto)

V soboto so v novomeških krajevnih skupnostih v sodelovanju s Komunalo Novo mesto in ostalimi partnerji uspešno izpeljali čistilno akcijo. Čeprav v negotovih časih, so občani aktivno pristopili k akcij in vnovič dokazali, da sta solidarnost in sodelovanje ključni za povezovanje občanov, predvsem pa, da je čisto okolje ena vodilnih prioritet v Mestni občini Novo mesto. 

Med tem, ko so v določenih krajevnih skupnostih krajanom na pomoč priskočili gasilci, so v Krajevni skupnosti Center krajanom razdelili metle in se poigrali s sloganom »da je najprej potrebno pomesti pred svojim pragom«.

Iz Krajevne skupnosti Uršna sela so sporočili, da je v akciji sodelovalo prek 60 krajanov, da pa opažajo, da se je, predvsem ob glavnih cestah, povečala količina odpadkov v primerjavi s prejšnjimi leti.

V Krajevni skupnosti Majde Šilc so poleg soseske poskrbeli tudi za čistost Ragovega loga, ki ga nekateri imenujejo tudi mestna pljuča Novega mesta.

V Krajevni skupnosti Bučna vas je sodelovalo preko 150 ljudi, nabrali so velike količine odpadkov.

V Krajevni skupnosti Bršljin pa so poleg čistilne akcije poskrbeli tudi za pogozdovanje mestne hoste. Udeležencem se je pridružil podžupan Boštjan Grobler, mestna hosta pa je bogatejša za 1400 sadik smrek in bukve.

V čistilni akciji je v Krajevni skupnosti Drska je sodeloval tudi župan Gregor Macedoni, kjer so med drugim poskrbeli tudi za bolj čisto okolico čolnarne v Irči vasi.

Čistilni akciji so se v večini pridružili tudi vrtci in osnovne ter srednje šole, prvič letos v sklopu poziva Europe Direct Novo mesto tudi podjetja, ki so na delovno soboto čistila okolico podjetij. Akciji se je pridružila tudi skupna občinska uprava občin Dolenjske, ki v sklopu akcije pri subjektih, ki izvajajo gostinsko dejavnost, izvaja nadzor nad vključenostjo v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, pri čemer preverjajo, ali subjekti posedujejo zabojnike za komunalne odpadke.

Prav tako v okviru akcije še vedno poteka nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih iz strani občanov. Nadzor se izvaja na pobudo občanov, ki še posebej v zadnjem času opažajo prepolne ekološke otoke, tudi kot posledico večjih količin odpadkov zaradi dostav prehrane v času epidemije.

Iz Komunale Novo mesto so sporočili, da se je v sklopu čistilne akcije Očistimo sosesko zbrala ogromna količina odpadkov, pri čemer ocenjujejo, da gre za najbolj uspešno akcijo do sedaj. Ob enem občane nagovarjajo, naj za čisto okolico skrbijo vse dni v letu, saj lahko le s skupnimi močmi dosežemo bolj čisto okolje.

KS Ragovska
Kandija, Grm
KS Center

Vir in foto: MO NM

M. D.