Novo mesto: Subvencioniranje obrestne mere podjetniških posojil

Župan s podpisniki pogodb (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je z 20 novomeškimi podjetniki podpisal pogodbe o subvencioniranju obrestne mere podjetniških posojil za leto 2022, kjer gre za letošnjo največ 50-odstotno denarno pomoč pri plačevanju obresti bančnih posojil. 

Od začetka izvajanja tovrstne pomoči leta 2017 je občina do zdaj za te pomoči namenila 100.000 evrov in podprla več kot 100 podjetij. Za letos je za ta namen predvidenih skupaj 15.000 evrov.

Projekt subvencioniranja obresti podjetniških posojil je namenjen reševanju problema rasti stroškov financiranja, s katerimi se srečujejo novomeška podjetja in drugi upravičenci v občini, je ob podpisu pogodb pojasnil novomeški župan Gregor Macedoni.

S pomočjo želijo preprečiti finančno izključenost pri financiranju in predvsem malim ter mikro podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in posameznikom z dopolnilno dejavnostjo omogočiti dostop do finančnih virov.

Med pričakovanimi ugodnimi učinki je župan navedel ohranitev delovnih mest, krepitev zaposlenosti, zniževanje stopnje brezposelnosti in občinski gospodarski razvoj.

Župan je pogodbe podpisal s podjetji in samostojnimi podjetniki: Brivnica Edis Osmanović, Doksia, Finskatt, Fit Floor, Gedžo, GM, Go4panda, Kaway, Minitour, Mizarstvo Bogovič, Napro biro, Pacom trgovina in storitve, Senčila Medle, Steklarstvo Vidmar, Tianas, Trata Novo mesto, Turk-si, Vinet, Vivasan in samostojni podjetnik Zdravko Kastelic.

Pomoč tudi prek garancijske in štipendijske sheme

Občina ambicioznim in prodornim podjetnikom pomaga tudi z garancijsko shemo za Dolenjsko in regijsko štipendijsko shemo. 

Letos je preko regijske štipendijske sheme na novo pridobilo sredstva pet podjetij oziroma šest novih štipendistov iz novomeške občine.

Od začetka izvajanja leta 2008 je skupno 99 podjetij podelilo 173 kadrovskih štipendij, ki so bile polovično sofinancirane s strani države in evropskih skladov, občina pa je za delovanje podporne sheme namenila okoli 130.000 evrov.

V okviru garancijske sheme za Dolenjsko, kjer občina podjetjem pomaga do posojil, je bilo letos podeljenih garancij za 1,2 milijona evrov posojil 11 podjetjem, v zadnjih sedmih letih pa je skupen obseg tako pridobljenih posojil že več kot 7,3 milijona evrov za 87 podjetij.

Izvedba navedenih ukrepov je zaupana Razvojnemu centru Novo mesto, ki skrbi za celovito regijsko koordinacijo na področju razvoja podjetništva. Z vsemi tremi podpornimi instrumenti novomeška občina aktivno prispeva k rasti in ohranjanju delovnih mest in nadaljnjemu razvoju gospodarstva oziroma podjetniške pobude v občini in regiji, ob tem poudarjajo na občini.

M. D.