Novo mesto: Stojnice in zbiranje podpor na dvorišču upravne enote ni možno

Upravna enota Novo mesto. (vir: arhiv)

Upravna enota Novo mesto je objavila, da nameščanje stojnic in zbiranje podpor na dvorišču poslovne stavbe na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu ni možno, razlog je zagotavljanje varnosti strank in zaposlenih.

Dostopna cesta do poslovne stavbe je zelo ozka. Ves poslovni čas upravne enote je treba zagotavljati nemoten dostop strankam, izvajalcem dejavnosti avtošol, ki poučujejo bodoče voznike, zaposlenim in dostavnim vozilom za potrebe upravne enote in inšpekcijskih služb, po tej poti pa vodi tudi intervencijska pot.

Z izvedbo organiziranega zbiranja podpisov v podporo posameznim kandidatom za volitve in morebitno postavitvijo stojnic bi bil moten pretok vozil in oseb, hkrati pa ne bi mogli zagotavljati potrebne prometne varnosti vsem udeleženim.

Vir 

M. D.