Novo mesto: Spremenjen prometni režim v mestu

Zapore v novomeškem mestnem jedru. (vir: Mestna občina Novo mesto)

S prenovo starega mestnega jedra se je spet spremenil prometni režim v mestu. Prenova se premika v del Rozmanove ulice, arheološkim delom, za katere je bilo sprva predvidenih le 75 dni, pa še kar ni videti konca. Po Rozmanovi se bodo arheologi vrnili spet na začetek, ko bodo izvajali dela proti Kandijskemu mostu. V občinski upravi ob tem navajajo, da bodo Pugljeva ulica, del Sokolske in križišče pred Kandijskim mostom predvidoma dokončani poleti, Glavni trg pa predvidoma do konca leta.

Konec avgusta lani smo poročali, da je v Novem mestu na vidiku prenova Glavnega trga in dela Rozmanove ceste. Po takratnih ocenah naj bi prenova stala 5,8 milijona evrov (brez davka). Občina je navajala, da pri tem pričakuje 80 odstotkov sredstev (skoraj 4,7 milijona evrov) iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov, ostalo bo pokrila iz proračuna. V vrednost del so bila všteta tako gradbena dela kot tudi arheološka izkopavanja. Dela naj bi bila končana v dobrih 14 mesecih, predvidoma do konca letošnje jeseni oziroma do lokalnih volitev, če smo bolj natančni. 

Predvideno je bilo, da bodo izkopavanja arheologov trajala 75 dni, rok za izvedbo gradbenih del pa je bil 12 mesecev.

Novomeški župan Gregor Macedoni je pogodbi z izvajalcema podpisal konec avgusta, za gradbena dela z Edom Škufco, članom uprave podjetja CGP iz Novega mesta, za arheološka izkopavanja pa s Primožem Predanom, direktorjem podjetja PJP iz Slovenske Bistrice, ki je podobna arheološka dela že izvajalo tudi ob prenovi mestnega jedra v Kranju.

Čeprav so bile napovedi arheologov takšne, da bo za arheološka izkopavanja dovolj 75 dni, pa je odprtje Glavnega trga pokazalo, da so stvari precej drugačne. Na to je nakazovala že tudi bližnja Kapiteljska njiva. Vedelo se je, da je Glavni trg multiperiodno najdišče, arheologi so tudi tu pričakovali najdbe iz prazgodovinske do rimske dobe in mlajših obdobij.

Po skoraj sedmih mesecih od začetka del arheološka izkopavanja sicer še niso končana in po pričakovanjih še precej časa tudi ne bodo. Dobro pri tem pa je, da vzporedno potekajo tudi gradbena dela. Arheologi so se zdaj iz Glavnega trga premaknili proti Rozmanovi, po koncu tega pa se bodo po navedbah našega vira vrnili na začetek. To pomeni na mesto od začetka Glavnega trga nazaj proti Kandijskemu mostu, saj naj bi tudi v tem delu pričakovali pomembne najdbe.

Gre torej za še eno veliko t. i. novomeško arheološko njivo, ki bo zahtevala veliko dela in tudi vlaganj.

S prenovo povezane težave

Veliko težav zaradi vsega tega je v mestu zaradi prometa. Poznavalci opozarjajo, da je bila obnova Glavnega trga sicer nujna, vendar pa bi bilo bistveno boljše, če bi upravljalci mesta počakali vsaj na izgradnjo in odprtje vsaj ene od obvoznic, to je tiste, ki bo šla proti Revozu. Za prebivalce in predvsem podjetnike, ki delujejo v mestnem jedru, pa so težave še večje. Podjetniki odhajajo, mestno središče je skorajda prazno, vztrajajo le najbolj vztrajni.

Občinsko vodstvo še vedno pričakuje, da bo šlo vse po časovnici

Iz županovega poročila za nedavno marčevsko sejo občinskega sveta je sicer razvidno, da v mestni občini še vedno pričakujejo, “da bodo zadeve potekale po časovnici”. Župan je svetnikom poročal, da se na spodnjem delu Glavnega trga zaključuje gradnja infrastrukturnega kolektorja, zadnji teden v marcu pa so pričeli z izvedbo priklapljanja hišnih priključkov nanj. Na Pugljevi ulici poteka prva faza gradbenih del, ki obsega izgradnjo visokovodnega razbremenilnega bazena na mešani kanalizaciji in kompletno komunalno opremo spodnjega dela ulice. Dokončanju prve faze gradbenih del na Pugljevi ulici bodo sledile arheološke raziskave v zgornjem delu ulice, tem pa sledi izvedba druge faze gradbenih del (do konca Pugljeve ulice). Macedoni je še dejal, da se bodo dela na križišču pred Kandijskim mostom pričela po dokončanju gradbenih del na Pugljevi ulici, slednje pa je odvisno od arheoloških izkopavanj na njenem zgornjem delu.

Pugljeva ulica, del Sokolske in križišče pred Kandijskim mostom bodo predvidoma dokončani poleti, Glavni trg pa predvidoma do konca leta, je napovedal župan.

V torek pa se je spremenil tudi prometni režim v mestu. Za promet so zaprli še del Rozmanove ulice – od Vovko Arkade bara do Foto Asja.

Spremembe v prometu

Iz mestne občine so sporočili, da je promet za stanovalce tudi odslej omogočen po zalednih ulicah, izvoz po Rozmanovi pa ni več mogoč. Šolska ulica za stanovalce mestnega jedra ostaja dvosmerna, izvoz iz Detelove pa je omogo­čen desno po Dilančevi in naprej na Šolsko ulico. Izvoz iz Vrhovčeve je omogočen po Germovi ulici.

Navedli so še, da izvajalec del zagotavlja, da bo Rozmanova ulica do poletja ostala prehodna za pešce, in sicer po ploč­niku ob desni strani cestišča (gledano iz smeri Glavnega trga). Dostop za pešce je še naprej omogočen tudi na začetku Glavnega trga (na koncu Kandijskega mostu) in iz Florijanovega trga med tržnico in Gos­tiščem na trgu. Zaradi obsega del pa so zaprta tudi parkirišča v zgornjem delu Glavnega trga. Na občini opozarjajo na možnost koriščenja brezplačnega dvournega parkiranja na parkiriščih v bližini mestnega jedra.

Vrednost arheoloških del doslej blizu 330 tisoč evrov

Za konec dodajmo, da je po podatkih spletne aplikacije Erar, ki je v domeni Komisije za preprečevanje korupcije, Mestna občina Novo mesto podjetju PJP, ki izvaja arheološka dela v Novem mestu, doslej nakazala 262.606,29 evra. Hkrati sta odprta še dva računa v skupni vrednosti okoli 65 tisoč evrov.

Takšna bo nova podoba Glavnega trga v Novem mestu, do takrat pa bo preteklo še kar nekaj časa.

J. M.