Novo mesto: Spremembe za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Fotografija je simbolična.

Mestna občina Novo mesto bo do 29. decembra 2023 sprejemala obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2024.

Po tem roku bo pri vpisu sprememb uporabila podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ oziroma pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto, lahko do 29. decembra 2023 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na:

  • lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje …),
  • povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije),
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov in
  • novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

Vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na spletni strani občine – (rubrika Vloge > Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri).

Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov [email protected], več informacij pa lahko pridobijo s klicem na telefonsko številko 07 39 39 224.

M. D.