Novo mesto: Nova pridobitev Šolskega centra

(vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, FB)

Včeraj dopoldne sta direktor dr. Matej Forjan in Branka Hrast Debeljak, predstavnica ministrstva za vzgojo in izobraževanje, namenu slovesno predala dva prizidka Šolskega centra Novo mesto. S 400 tisoči evri je investicijo lani sofinancirala država.

S prizidkoma je Šolski center Novo mesto pridobil nove površine v skupni izmeri dobrih 700 kvadratnih metrov in s tem 9 novih učilnic ter 6 kabinetov. Dozidava funkcionalno izboljšuje in dopolnjuje obstoječa objekta z dvema učilnicama in enim kabinetom.

Šolski center Novo mesto ima sicer 4 srednješolske organizacijske enote in skupaj izvaja 35 srednješolskih izobraževalnih programov. V letošnjem šolskem letu je v vseh enotah skupaj vpisanih 3689 dijakov. Investicija v prizidka omogoča izvajanje pouka v celoti v dopoldanskem času tudi v prihodnje. Dijaki bodo tako v neugodnih vremenskih razmerah lažje prehajali iz ene v drugo stavbo, olajšana bo tudi organizacija pouka. Število vpisanih dijakov se v zadnjih letih namreč močno zvišuje, so zapisali na ministrstvu.

Od leta 1996 v okviru centra deluje tudi Višja strokovna šola, ki se je v dvajsetih letih svojega delovanja razvila v največjo višjo šolo v Sloveniji. Šolski center Novo mesto pa skrbi tudi za izobraževanje odraslih.

Zagotovo so zgled dobre prakse tako na področju sodelovanja z ministrstvom kot tudi zaradi svojega zelo dobrega poslovanja- Veliko investirajo v razvoj, zagotavljanje novih zadostnih prostorskih kapacitet za izvedbo vseh programov in tudi v izboljšanje pogojev za izvedbo programov.

M. D.