Novo mesto: Skoraj 1,7 milijona evrov za ureditev mestnega jedra

Novo mesto (vir: eu-skladi.si)

Služba Vlade RS za razvoj je odobrila 1,67 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Ureditev mestnega jedra – Rozmanova ulica in Prešernov trg v Novem mestu.

V okviru projekta bo občina prenovila 5000 kvadratnih metrov (pol hektarja) površin, od tega dobrih 3000 kvadratnih metrov Rozmanove ulice in okoli 1800 kvadratnih metrov na Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico.

Natančneje, na omenjenem območju bo občina preuredila celotno gospodarsko infrastrukturo, kot so vodovod, komunalna in meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava, uredila pa bo tudi podzemne zbiralnike odpadkov.

Poleg tega bo na omenjenem delu mestnega jedra preuredila vse javne površine, vključno s cestami in pločniki, obnovila obstoječ Komeljev trg in uredila nov kaskadni trg.

S tem bo izboljšala okolje za okoli 100 prebivalcev, vzpostavila pa bo tudi pogoje za privlačno bivanje in privabljanje novih, predvsem mlajših stanovalcev v mesto. Projekt bo zaključen predvidoma spomladi 2022.

V finančni perspektivi 2014–2020 so v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za revitalizacijo degradiranih urbanih območij v mestnih občinah v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe namenili že 76,2 milijona evrov evropskih sredstev.

M. D.