Novo mesto: Še danes možne pripombe na namero o izdaji okoljevarstvenega soglasja za predelavo gradbenih odpadkov

Na teh parcelnih številkah namerava podjetje Judež vzpostaviti predelovalnico gradbenih odpadkov.

Še danes je mogoče vložiti mnenja in pripombe na namero Agencijo RS za okolje (Arso), s katero naj bi ta podjetju Judež iz Novega mesta podelila okoljevarstveno soglasje za predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji na Cikavi.

Agencija je na svoji spletni strani objavila javno naznanilo in vabi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Mnenje in pripombe lahko podajo tudi okoljevarstvene nevladne organizacije. Navedeni imajo položaj stranskega udeleženca v postopku po upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa.

Zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja je možno posredovati v pisni obliki na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected]

Zahtevo je treba obrazložiti, določno navesti pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati javni interes.

Javno naznanilo z natančnejšimi podatki je dostopno tukaj: Javno%20naznanilo.pdf

Poročali smo že, da namerava podjetje Judež, ki se sicer ukvarja s transportnimi storitvami, na Cikavi (v katastrski občini Smolenja vas, na parc. št. 2155 in 2156) predelovati gradbene odpadke.

To nameravajo početi s strojem za drobljenje odpadkov, ki ima kapaciteto do 272 ton na uro oziroma 6.528 ton dnevno ali 2,38 milijona ton letno. Do obratovalnice bodo dostopali prek vasi Cikava. Po navedbah poznavalcev bo to za to območje pomenilo prevoze okoli 100 dodatnih tovornjakov dnevno, ki bodo odpadke najprej prepeljali na območje predelovalnice, nato pa tudi odpeljali.

Vse to bo vsekakor velika okoljska obremenitev za ta del novomeškega območja. Pomenilo pa bo tudi degradacijo prostora.

Primer predelave gradbenih odpadkov z drobilno napravo, kot jo na Cikavi načrtuje podjetje Judež.

M. P.