Novo mesto: Rotovž še letos z novo fasado, dotrajan prizidek k mestni hiši bodo porušili

Mestna hiša, Rotovž (vir: MO Novo mesto)

Mestna občina Novo mesto je na razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnih projektov nepremične kulturne dediščine pridobila sredstva za sanacijska dela na fasadi Rotovža, ki je kulturni spomenik državnega pomena.

Skladno s pridobljenem kulturnovarstvenim soglasjem bodo obnovili dvoriščno in ulično fasado, vrednost teh del je ocenjena na dobrih 55 tisoč evrov, skoraj 27 tisoč evrov pa bo porabljenih iz državnega vira sofinanciranja.

 S sanacijo fasade bodo pričeli takoj po odstranitvi prizidka k Rotovžu na dvoriščni strani. Odstranitev prizidka sicer ni predmet razpisa sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo, saj ni opredeljen kot kulturni spomenik. Prizidek k Rotovžu je že dolgo prazen in je zaradi popolnoma dotrajanih elementov in instalacije v izredno slabem stanju, v teh dneh pa že poteka praznjenje prostorov pred sanacijo.

V prizidku, ki je bil zgrajen 1955 so imeli svoje prostore sodnik za prekrške in Center za socialno delo. Po odstranitvi prizidka zaenkrat ni predvidenih vnovičnih pozidav.

Na občini pričakujejo, da bodo vsa načrtovana dela, rušenje prizidka in sanacije fasade zaključena do konca leta 2021.

Prizidek k Rotovžu je že dolgo prazen in v izredno slabem stanju. (vir: občina)

M. D.