Novo mesto: Revoz ponovno zmanjšuje proizvodnjo

(vir: Poslovno poročilo za leto 2020, Revoz, naslovna stran, Ajpes)

V novomeškem Revozu bodo v ponedeljek prešli na eno delovno izmeno in pol. Doslej so delali v dveh izmenah, pred tem tudi v treh, zdaj ponovno krčijo proizvodnjo. Po nekaterih podatkih naj bi bil razlog za to v pomanjkanju elektronskih komponent (polprevodnikov oz. čipov), ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele.

Vendar pa se Revoz sooča tudi z zmanjšano prodajo avtomobilov, ki jih izdelujejo, več kot 98 odstotkov proizvodnje je namenjene izvozu.

V Revozu so letos stali že več kot 70 dni, s prehodom na proizvodno eno in pol izmeno bodo v prihodnjih mesecih odpustili približno 350 presežnih delavcev. Dnevno proizvodnjo bodo zmanjšali s 650 na 480 vozil.

Odpovedi še niso izdajali, trenutno se še usklajujejo in pripravljajo sezname. Število zaposlenih bodo prilagajali tudi v prihodnjih mesecih.

Zaostrene razmere v avtomobilski industriji nasploh, ne samo v Revozu, so posledica predvsem krize s polprevodniki oz. čipi, pa tudi drugih težav, ki so bodisi povezane z zdravstveno krizo covida-19 bodisi se pojavljajo na trgu sestavnih delov in surovin.

Revoz sicer 98,3 odstotka vrednosti proizvodnje izvozi, za potrebe domačega trga zadostuje približno dan proizvodnje.

Revoz kot edina Renaultova tovarna izdeluje model twingo, kar je približno dve tretjini njihove proizvodnje. Izdelujejo še električni twingo ter modela clio in električni smart.

Težave že v letu 2020

Revoz in celotna skupina Renault so s težavami poslovali že v letu 2020, zaradi pandemije covid-19, povzročene z novim kitajskim virusom, je bila proizvodnja prekinjena že 17. marca 2020, do ponovnega zagona je prišlo 28. aprila 2020. Konec maja 2020 so se odločili za zmanjšanje obsega proizvodnje.

To je pomenilo ukinitev nočne izmene in prehod na obratovanje v dveh izmenah. Posledično so tako že lani prekinili pogodbeno razmerje s 450 delavci.

Podatki o poslovanju v letu 2020

Iz javno objavljenega poslovnega poročila družbe Revoz za leto 2020 je razvidno, da je bila lanska proizvodnja za skoraj tretjino nižja (za 29 %), prihodki iz poslovanja so bili nižji za 22 %. Kot razlog navajajo pandemijo covid-19.

V letu 2020 so dosegli 1,391 milijarde evrov prihodkov, od tega 23,4 milijona evrov v Sloveniji, ostalo z izvozom, delež izvoza je ostal na enaki ravni (98,3 %). Prihodki v letu 2020 so bili za 408 milijonov evrov nižji kot leto pred tem (za 21,4 %). V letu 2019 so imeli 1,769 milijarde evrov prihodkov. Prodaja na slovenskem trgu je leta 2020 upadla za skoraj 6 milijonov evrov (za 21 %), iz 29,6 milijona evrov v letu 2019 na 23,4 milijona v letu 2020.

V letu 2020 so izdelali in prodali 141.670 avtomobilov, kar je bilo 57.469 vozil manj kot leta 2019, ko so izdelali 199.139 vozil.

V letu 2020 so izdelali: 57.656 cliov, 68.571 twingov, 7576 električnih twingov in 7867 električnih smartov forfour (skupno 141.670 vozil).

Leto 2020 so zaključili z izgubo v višini 1,57 milijona evrov. V letu 2019 so imeli 24,1 milijona evrov dobička.

Proizvodnja v letu 2021

V letu 2021 so proizvodnjo prvič zagnali 18. januarja in jo 21. in 22. januarja ponovno zaustavili. Razlog je bil požar pri dobavitelju Treves iz Biča pri Trebnjem, kjer niso uspeli zagotavljati ustrezne oskrbe sestavnih delov, ki so jih izdelovali za Revoz. Spomnimo, Treves so ukinili, proizvodnjo pa prenesli v špansko matično tovarno.

Skupina Renault je v letu 2021 sprejela tudi nov strateški načrt, ključna sprememba tega je preusmeritev strategije s prodajnih količin na vrednost, kar naj bi prispevalo k zagotavljanju konkurenčnosti. Gre za korenito spremembo poslovnega modela, katerega implementacija bo potekala vse do leta 2023. Kaj to pomeni za Revoz, zaenkrat javno ni znano.

V začetku leta 2021: Začetek nove krize – pomanjkanje polprevodnikov

V začetku leta 2021 se je začela napovedovati nova kriza – pomanjkanje elektronskih delov, t. i. polprevodnikov na svetovni ravni, ki je izrazito prizadela predvsem avtomobilsko industrijo. Zaradi motenj v dobavi teh in tudi nekaterih drugih proizvodov, ki vsebujejo tovrstne elektronske komponente, so bili primorani prilagajati proizvodnjo.

Prilagajanje je potekalo s pomočjo uvajanja t. i. nedelovnih dni. Še v začetku leta so pričakovali, da se bodo razmere uredile in bodo količine lahko nadomestili v drugem polletju.

Število zaposlenih v dveh letih nižje za okoli tretjino

Še v letu 2019 so imeli 3110 zaposlenih, konec leta 2020 je bilo teh 2408 (število na podlagi delovnih ur). Zdaj bodo to zmanjšali še za okoli 350. To pomeni, da bodo ob koncu leta 2021 predvidoma zaposlovali tretjino manj ljudi kot ob koncu leta 2019.

Novomeški Revoz je v 100-odstotni lasti družbe Renault, s.a.s, iz Francije in poslujejo kot delniška družba.

Vir: Ajpes, Poslovno poročilo Revoz, d. d.

J. M.