Novo mesto: Prodaja zazidljivih zemljišč v Gotni vasi

Zemljišča v Gotni vasi (vir: MO NM)

Mestna občina Novo mesto bo na javni dražbi v sredo, 12. maja 2021, izvedla prodajo šestih parcel, lociranih na območju stanovanjskih površin v Gotni vasi. Zemljišča bodo v prihodnjih mesecih komunalno opremljena, obsegala  bodo med 698 in 874 m².

Morebitni dražitelji se lahko na dražbo prijavijo do vključno petka, 7. maja 2021, z vplačilom varščine.

 Zemljišča v Gotni vasi se nahajajo na površinah namenjenim gradnji stanovanjskih objektov in bodo predvidoma do poletnih mesecev opremljena s cesto, kanalizacijo, vodovodom, javno razsvetljavo, telekomunikacijskim vodom in elektriko.

Površina parcel niha med 698 in 874 m², skladno s površino pa tudi višina začetne cene zemljišč znaša od 62.800 do 78.700 evrov.

Zemljišča se bodo prodala v procesu javne dražbe, k njej pa bodo lahko pristopili tisti, ki bodo do vključno 7. maja 2021 plačali varščino v višini 10 odstotkov izklicne cene, ob pristopu k dražbi pa bodo slednje in izpolnjevanje ostalih pogojev morali dokazati s primernimi dokumenti.

Z občine so sporočili, da bo v prihodnjih dveh letih na enak način na voljo še nekaj več kot 50 zemljišč za individualno gradnjo na območju Brod-Drage, predvidoma v začetku leta 2022 pa bo občina za odkup ponudila tudi 23 občinskih gradbenih zemljišč na Regrških Košenicah.

Več informacij o javni dražbi je na voljo v uradni objavi.

Prikaz novih gradbenih parcel.

M. D.