Novo mesto: Primer RIC na višjem sodišču

Mestna občina je januarja 2014 na novomeško okrožno sodišče vložila tožbo, s katero je izpodbijala veljavnost pogodbe in zahtevala vračilo dela preplačane najemnine ter stroškov za najem poslovnih prostorov na Topliški 2 v Novem mestu, v kateri deluje RIC. Po skoraj petih letih stvar še ni končana.

Znano je, da je bila pogodba sklenjena v času, ko je občino vodil Alojzij Muhič, gre za prostore, v katerih delujeta novomeški RIC in v manjšem delu inšpektorat. Pogodba je bila sklenjena do odkupa prostorov oziroma za 20 let, v kolikor prej ne pride do odkupa, sklenjen je bil notarski zapis.

Znano je tudi, da Protekt Dolenjska doslej na odkup ni pristal, kako tudi bi, saj mu dogovor prinaša visoke prihodke. Ob mesečni najemnini takrat okrog 26 tisoč evrov, danes že okrog 34 tisoč evrov (najemnina se za povrh usklajuje še z rastjo cen), bo Protekt, ki je v zasebni lasti enega najbogatejših Dolenjcev, Matije Bradača, v 20 letih prejel okoli 8 milijonov evrov. Pogodba pa je bila sklenjena tudi tako, da jo je enostransko domala nemogoče prekiniti.

Občina Novo mesto je glede na podatke iz Erarja podjetju Protekt Dolenjska doslej nakazala 3,11 milijona evrov. Mestno občino smo zato vprašali, v kateri fazi so sodni postopki občine proti Protektu in kako občina poravnava svoje obveznosti po pogodbi.

Odgovorili so nam, da je sodni postopek pred Okrožnim sodiščem zaradi pritožb obeh pravdnih strank, tako občine kot Protekta, v reševanju pri Višjem sodišču v Ljubljani. Prav tako niso pravnomočno končani izvršilni postopki, ki jih je zoper občino sprožila družba Protekt.

Glede plačil pa so navedli, da “občina poravnava le nesporni del najemnine v višini 16.483,25 evra mesečno in vsakomesečni strošek električne energije”.

“Vse preostale račune občina zavrača, zaradi česar Protekt celotni znesek najemnine terja preko neposredno izvršljivega notarskega zapisa in izvršilnih postopkov, ki jih vlaga zoper občino”.

J. M.