Novo mesto: Pridno nabirali kilometre, za nagrado z brezhibnim kolesom v novo šolsko leto

Učenci OŠ Šmihel, Novo mesto

Osnovna šola (OŠ) Šmihel je za sodelovanje v razpisu Varno na kolesu osvojila 2. mesto v aktivnosti zbiranja prekolesarjenih kilometrov. Za svoj izjemen dosežek – prekolesarjenih skoraj 8000 km – so si prislužili servis koles, ki jim ga je v sodelovanju z družbo Butan plin podarila Zavarovalnica Triglav.

V ponedeljek so preverili stanje svojih koles, jih uredili in osvežili za novo šolsko leto, s čimer so poskrbeli za varno udeležbo v prometu.

OŠ Šmihel je v preteklem šolskem letu sodelovala v programu Varno na kolesu, ki ga organizirajo družba Butan plina in partnerji z namenom ozaveščanja o prometni varnosti in spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Skoraj tretjina vseh učencev OŠ Šmihel, natančneje skupno 118, jih je nabiralo kolesarske kilometre v okviru šolskega kolesarskega dneva in v svojem prostem času. S tem so si poleg drugih nagrad zagotovili tudi brezplačen servis koles.

Boštjan Miklič, koordinator programa Varno na kolesu na OŠ Šmihel: “V preteklem šolskem letu smo na naši šoli prvič sodelovali v programu Varno na kolesu. Na športnih dneh z vsebino kolesarjenja smo z učenci utrjevali znanje varne vožnje v prometu, razvijali fizično pripravljenost, spoznavali domači kraj ter tako pridno nabirali kilometre. Učenci so se z veseljem udeležili tovrstnih dejavnosti, kajti tudi v prostem času pogosto kolesarijo, saj se zavedajo pomena gibanja za zdravje ter prednosti trajnostni mobilnosti. V okviru programa smo se na podlagi omenjenega uvrstili na 2. mesto in tako prejeli nagrado, ki smo se jo vsi zelo razveselili – brezplačen servis koles. S tem bomo na naši šoli letos tudi simbolično pričeli s tednom mobilnosti. Hvala nosilcem programa ter vsem, ki sodelujejo pri omenjenem programu.”

David Toporoš, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav, ob tem dodaja: “V Zavarovalnici Triglav posvečamo pomemben in velik del naših aktivnosti preventivnim dejavnostim. Zelo pomemben steber preventivnih aktivnosti je zagotovo področje prometne varnosti. Na tem področju izobražujemo in osveščamo tudi najmlajše otroke in mladostnike. Preventivno miselnost širimo na vse udeležence prometa; kolesarjem, ki so poleg pešcev izjemno ranljiva skupina, pa posvečamo prav posebno pozornost, zato je aktivno sodelovanje v programu, kot je »Varno na kolesu«, za nas ključnega pomena. S programom prispevamo k varnejšemu, bolj trajnostnemu in zdravemu okolju za naše otroke. Sodelovanje z osnovnimi šolami in njihovimi učenci nam prinaša posebno zadovoljstvo, saj tako s skupnimi močmi gradimo boljšo prihodnost za vse nas.”

V to jesen Butan plin skupaj s partnerji vstopa v 12. razpis programa. Vse osnovne šole v Sloveniji se nanj lahko prijavijo in na zabaven ter praktičen način osvajajo veščine varnega kolesarjenja. Program skupaj s šolami in lokalnimi skupnostmi skrbi za ozaveščanje in ustvarrjanje varnih kolesarskih poti, hkrati pa mlade spodbuja k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

M. D.