Novo mesto: Prenova Šmihelske ceste

Jutri, v ponedeljek, 16. aprila, se začenja prenova Šmihelske ceste na območju skozi novomeško naselje Šmihel. Dela bodo potekala na odseku med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico.

Obseg del bo v začetku (predvidoma do prvomajskih praznikov) zahteval polovično zaporo, v nadaljevanju pa bo potrebna popolna zapora tega odseka.

Predvidena je rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Dela bodo predvidoma končana novembra letos.

Dela so v domeni Direkcije RS za infrastrukturo. Vrednost del je 673 tisoč evrov (vključno z davkom), od tega bo Mestna občina Novo mesto prispevala približno tretjino.

C. R.