Novo mesto: Poziv za subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč

Na fotografiji biološka čistilna naprava - dva rezervoarja. (vir: adut.si)

Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2019 v skupni višini do 20.000 evrov. Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo – prijavne obrazce za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 30. oktobra. 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje dela stroškov nabave in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč, opravljena do oddaje vlog, pri čemer mora biti naložba zaključena in v uporabi do oddaje vloge.

Mestna občina je objavila, da je namen poziva “priti naproti lastnikom stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, ali kjer se ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi črpališče”.

Tako jim občina s subvencioniranjem omogoča ureditev te problematike.

Prijavitelji vloge pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto v skladu z razpisnimi pravili, ki so poleg razpisa in vlog objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Kdaj mala čistilna naprava?

Po novi uredbi iz leta 2015 morajo lastniki domov v naseljih brez urejenega javnega kanalizacijskega sistema ob stanovanjskem objektu vgraditi malo čistilno napravo (namesto greznic), kar med drugim velja tudi za počitniške hiše.

Vsi lastniki objektov, katerih fekalne in pralne vode niso speljane v kanalizacijo, morajo zagotoviti čiščenje svojih odpadnih voda s čistilno napravo.

Vgradnja je obvezna najkasneje do konca leta 2023, pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojno komunalno službo in ji dostaviti pripadajočo tehnično dokumentacijo. To je nato podlaga za znižanje okoljske dajatve. Če ima hiša oziroma objekt že grajeno pretočno greznico, pa je ob določenih pogojih dovolj zgolj predelava obstoječe greznice v čistilno napravo.

C. R.