Novo mesto: Potrjeni mandati 30 svetnikom, Macedoniju tretji mandat

Ustanovitvena seja Mestnega sveta Novo mesto

Novomeški mestni svet je v primerjavi s prejšnjim nekoliko spremenjen. Še vedno je v njem najmočnejša lista župana Gregorja Macedonija. Novi v mestnem svetu sta Gibanje Svoboda in Lista Naš kraj – naše mesto, SNS in Dobra država pa nimata več svetnikov.

Novoizvoljeni novomeški mestni svetniki so se včeraj sestali na ustanovni seji. Potrdili so mandate vsem 30 mestnim svetnikom in sprejeli ugotovitveni sklep o izvolitvi Gregorja Macedonija za župana.

Ta je v nagovoru mestnemu svetu poudaril, da ponovno izvolitev jemlje kot veliko odgovornost, pri tem pa računa tudi na podporo mestnih svetnikov.

Macedoni je spomnil, da je to njegov že tretji mandat. Prejšnja dva je ocenil kot izjemno uspešna, “čemur pritrjujejo mnogi, ki so naš razvoj spremljali od blizu in od daleč”. Kot pritrditev temu je navedel, da je novomeška občina najmanj zadolžena mestna občina, hkrati je mestna občina z najboljšo demografsko sliko. Nov mandat bo po njegovi oceni “logično nadaljevanje zadnjih dveh oziroma bo še dodatno prebojen”.

Ne bo klasične koalicije, pač pa sporazum o sodelovanju

Ob robu seje je Macedoni novinarjem povedal, da v mestnem svetu ne bodo sklepali klasične koalicije, pač pa si tako kot v prejšnjih dveh mandatih želi sporazum o sodelovanju s čim več listami. Pogovori o tem še tečejo, podlaga zanj bodo programska načela in projekti.

Letos se je sicer za vstop v novomeški mestni svet potegovalo 14 strank in list, mandate jih je uspelo dobiti 11, eno mesto pripada romskemu svetniku.

Trenutni seznam članov novomeškega mestnega sveta:

1. Lista Gregorja Macedonija (7): Jasna Kos Plantan, Boštjan Grobler, Sara Tomšič, Janez Povh, Vesna Vesel, Urban Kramar (sedmi mestni svetnik županove liste bo predvidoma znan na prihodnji seji)

2. Gibanje Svoboda (5): Matija Škof, Renata Pavlin, Tomaž Levičar, Urška Kovačič, Žiga Papež

3. SDS (3): Bojan Kekec, Eva Filej Rudman, Peter Kostrevc

4. Lista Naš kraj – naše mesto (3): Rok Mežnar, Martin Kobe, Slavko Matko

5. NSi (2): Vida Čadonič Špelič, Marko Dvornik

6. SLS (2): Jiri Volt, Matjaž Pavlin

7. SD (2): Srečko Vovko, Helena Brulc

8. Solidarnost (2): Uroš Lubej, Maja Žunič Fabjančič

9. Zveza za Dolenjsko (1): Andrej Kastrevec

10. DeSUS (1): Adolf Zupan

10. Konkretno (1): Jože Kobe

11. Predstavnik romske skupnosti (1 mandat): Duško Smajek

Seznam še ni dokončen

Mestni svet mora potrditi še mandat svetniku, ki bo v mestnem svetu nadomestil Macedonija, kar naj bi predvidoma naredil na naslednji seji. Macedoni je bil namreč izvoljen tudi v mestni svet, a ker je funkcija mestnega svetnika nezdružljiva z župansko, mu je takoj po potrditvi mandata prenehal mandat mestnega svetnika. Neuradno Macedonijevo izpraznjeno mesto pripada Klari Golić, a ker je ta zaposlena v občinski upravi, kar je nezdružljivo s funkcijo mestne svetnice, po navedbah STA obstaja velika verjetnost, da se bo funkciji mestne svetnice odpovedala. V tem primeru bi v mestni svet prišel Primož Kobe.

Do spremembe bo zelo verjetno prišlo tudi na mestu mestnega svetnika stranke Konkretno Jožeta Kobeta. Kobe je prav tako zaposlen v občinski upravi in se mora v treh mesecih odločiti, ali bo opravljal funkcijo mestnega svetnika ali pa bo še naprej zaposlen v občinski upravi. V kolikor se bo funkciji mestnega svetnika odpovedal, bodo njegovega naslednika določili z žrebom, saj sta naslednja dva kandidata z liste Konkretno dobila enako število preferenčnih glasov.

M. D.