Novo mesto: Poslovanje skupine Krka v prvem tromesečju

Vir: krka.si

Skupina Krka je v prvem četrtletju ustvarila 432,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 5 odstotkov na 90,7 milijona evrov, kar je največ v kakšnem prvem četrtletju doslej, je danes objavila družba. 

Glavnino vseh prihodkov in dobička skupine predstavljajo prihodki matične družbe Krka, ti so bili 408,8 milijona evrov oz. 14 odstotkov večjo kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil višji za 11 odstotkov in je znašal 88,2 milijona evrov.

Prodajo so povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev.

Dobičkonosnost poslovanja ohranjajo na visoki ravni, saj so dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju.

Jože Colarič, direktor in predsednik uprave, je sporočil, da pozorno spremljajo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljajo vse potrebno za ohranjanje varnosti svojih zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili, pravi. Ukrajini so tudi donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu so ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi.

Tudi v Rusiji skrbijo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje.

Colarič navaja, da je trenutno težko oceniti, kako bodo razmere vplivale na prihodnje poslovanje, razmere zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni.

Skupina Krka je imela konec marca 11.631 zaposlenih, glavnino prodaje, 82 odstotka, predstavljajo zdravila na recept.

Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarja robusten denarni tok. Zato uprava in nadzorni svet predlagata izplačilo dividend v višini 5,63 evra bruto na delnico, kar bi bilo 12,6 odstotka več kot lani.

Družba je danes objavila sklic skupščine, ki bo 7. julija. Poleg delitve bilančnega dobička je na dnevnem redu med drugim imenovanje Boruta Jamnika za nov petletni mandat člana nadzornega sveta in imenovanje družbe KPMG Slovenija za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

M. D.