Novo mesto: Popolna zapora Westrove ulice

Westrova ulica v novomeški Kandiji (vir: MO NM)

Danes, v sredo, 26. junija 2024, se bodo začela dela na Westrovi ulici. Zaradi izvedbe celovite rekonstrukcije ceste bo v počitniškem času do 30. avgusta 2024 na Westrovi ulici vzpostavljena popolna zapora na odseku od križišča s Šegovo ulico do železniškega prehoda pri Šmihelski cesti.

Obvoz bo označen in urejen na relaciji Šmihelska cesta–Topliška cesta–Ulica Slavka Gruma–Cesarjeva ulica–Šegova ulica.

Dela zajemajo ureditev vozišča, cestne razsvetljave in kanalizacije, z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo bo poskrbljeno tudi za varne površine za pešce in kolesarje.

Ker gre za prometno obremenjeni del mesta, predvsem zaradi bližine Šolskega centra Novo mesto, bo skušal izvajalec dela izvesti v počitniškem času, septembra pa sledi še ureditev krajšega kraka bližnje slepe Šegove ulice, so sporočili z novomeške občine.

M. D.