Novo mesto: Popolna zapora Andrijaničeve ceste proti krožišču Tabletka iz smeri Ločne

Andrijaničeva cesta v Novem mestu, pri Krki, tovarni zdravil (vir: občina)

Na Andrijaničevi cesti bo na odseku med križiščem pri Ločenskem mostu in krožiščem Tabletka od jutri, ponedeljka, 7. marca 2022, vzpostavljena popolna zapora vozišča v smeri krožišča Tabletka. Zapora bo postavljena v sklopu gradbenih del preureditve križišča pri parkiriščih investitorja tovarne zdravil Krka.

Popolna zapora bo predvidoma do konca aprila. Obvoz bo urejen po Šmarješki cesti.

Popolna zapora bo veljala za promet po Andrijaničevi cesti iz smeri Ločne proti Bršljinu in avtocestnemu priključku Novo mesto – vzhod, postavljena pa bo na odseku od križišča Andrijaničeve ceste s Šmarješko cesto do krožišča Tabletka.

Promet iz smeri Bršljina in avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod proti Ločni bo potekal kot običajno.

Po zaključenih delih bo na Andrijaničevi cesti pri parkiriščih tovarne zdravil Krka nastalo semaforizirano križišče, sistem delovanja semaforjev pa bo medsebojno usklajen s semaforji križišča pri Ločenskem mostu.

Na Andrijaničevi cesti bo v smeri Ločne urejen dodatni pas za zavijanje v desno na novo parkirišče tovarne zdravil, priključka obeh parkirišč na Andrijaničevo cesto pa bosta razširjena in bosta imela posamična pasova za vključevanje v promet v smeri krožišča Tabletka.

M. D.