Novo mesto: Pomoč mladim pri reševanju stanovanjske problematike

(Vir: MO NM)

Novomeška občina je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta.

Do pomoči so upravičeni mladi do 35. leta starosti, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.

Pod prvo reševanje stanovanjske problematike se razume gradnja oziroma rekonstrukcija stavbe, z namenom selitve v samostojno bivalno enoto.

Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1000 evrov na enoto, V primeru mlade družine bo subvencijo povečala za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1500 evrov).

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novega stanovanja do porabe proračunskih sredstev za leto 2023 oziroma najkasneje do 30. novembra 2023.

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani občine

Javni poziv je dostopen na povezavi: novomesto.si

M. D.