Novo mesto: Pomoč mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

(vir: pixabay.com)

Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta, s čimer nadaljuje s podporo mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko. 

 Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti. Občina je za pomoč v proračunu zagotovila 10.000 evrov, z možnostjo povečanja glede na zanimanje interesentov.

Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1500 evrov).

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novega stanovanja do porabe proračunskih sredstev za leto 2021 oziroma najkasneje do 30. novembra 2021.

Upravičenci do javnih sredstev so mladi, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko bodisi z novogradnjo bodisi z rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju Mestne občine Novo mesto.

Za mladega prosilca se šteje vsak investitor, ki na dan objave poziva še ni dopolnil 35 let in ne prebiva v lastni bivalni enoti. Pod prvo reševanje stanovanjske problematike se razume gradnja oziroma rekonstrukcija stavbe, z namenom selitve v samostojno bivalno enoto.

Prosilci bodo obravnavani po načelu časovne prioritete (prednost imajo prej vložene vloge). Upravičenost do sofinanciranja obnove objektov bo ugotavljala tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan s sklepom.

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani občine.

M. D.